Onlineverificatie Engelse taaltoets

Voldoende beheersing van het Engels is een toelatingseis voor alle Engelstalige opleidingen. Als onderdeel van de inschrijfprocedure moet je een bewijs van je beheersing van het Engels overleggen. Afhankelijk van de taaltoets kunnen de resultaten online geverifieerd worden.

De resultaten van IELTS Academic, TOEFL iBT, & C1/C2 Cambridge examens kunnen online geverifieerd worden door een scan van het officiële certificaat te mailen naar admissions [at] ru.nl (admissions[at]ru[dot]nl). Zorg ervoor dat alle informatie op het certificaat duidelijk leesbaar is. 

Zorg ervoor dat je de uitslagen van je taaltoets vóór de deadline indient (zie hieronder). Als wij je scores online kunnen verifiëren, hoef je ons geen gewaarmerkte kopie van je Engelse taalcertificaat per post te sturen.

Deadline

De onderstaande deadlines gelden voor zowel Nederlandse als Engelse taalcertificaten en zijn van toepassing op de verificatie van je uitslagen, zowel online als voor de verwerking van je gewaarmerkte kopie die je ons per post hebt toegezonden.

Voor studenten die niet uit de EU/EER komen

1 juni, om de visumprocedure te starten.

Voor studenten uit de EU/EER die zich willen inschrijven voor een numerus-fixusstudie

31 juli voor Engelstalige bacheloropleidingen in Biology en Psychology om te voldoen aan de Regeling Selectie en Plaatsing.

Als je niet in staat bent deze deadline te halen kun je een verzoek indienen om de deadline te verlengen tot 31 augustus. Het verzoek tot verlenging moet vóór 31 juli zijn afgerond. Zie de website Selectie en Plaatsing voor meer informatie.

Voor alle overige studenten uit de EU/EER

15 augustus voor alle overige opleidingen om je studentenaccount te activeren en te kunnen gebruiken voor de start van de lessen.

Als je niet in staat bent om de deadline te halen, neem dan contact op met het toelatingsbureau via admissions [at] ru.nl (admissions[at]ru[dot]nl). Lees voordat je ons documenten stuurt eerst de uitleg over wat we bedoelen met ‘gewaarmerkte kopie’ op www.ru.nl/enrolment om er zeker van te zijn dat je de juiste documenten voor inschrijving opstuurt.