Taaleisen voor Engelstalige opleidingen

Om te voldoen aan de toelatingseisen voor Engelstalige bachelor-, pre-master- of masteropleidingen, is voldoende beheersing van het Engels vereist. En voor onze Nederlandstalige opleidingen moet je de Nederlandse taal beheersen op een voldoende hoog niveau. Je kunt je taalvaardigheid aantonen met bepaalde diploma's, of door een erkende taaltoets succesvol af te leggen.

Diploma’s die voldoen aan de Engelse taaleis voor bachelors

Voor alle Engelstalige bacheloropleidingen kun je je Engelse taalvaardigheid aantonen met een van de volgende diploma's:

 • Een Nederlands vwo-diploma
 • Een International Baccalaureate-diploma (diplomaprogramma): English taught IB of English A Language and Literature HL
 • Een European Baccalaureate-diploma met English Language 1 of English Language 2
 • The General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Levels)
 • Een diploma gelijkwaardig aan of hoger dan het Nederlandse vwo-diploma, met Engels als enige onderwijstaal, behaald aan een instelling in een EU/EER-lidstaat, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.
 • Een van de volgende diploma's met een voldoende voor het eindexamen Engels:
  • België: Diploma van Secundair Onderwijs (een Diplome d'Enseignement Secondair (Enseignement Secondaire Général) of een Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (Allgemeinbildende Unterricht) geven geen recht geven op vrijstelling)
  • Denemarken: Studentereksamenbevis
  • Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (check de aanvullende eisen)
  • Finland: Ylioppilastutkintotodistus/Studenterexamenbevis
  • Luxemburg: Diplôme de Fin d’Études Secondaires
  • Noorwegen: Vitnemål for Videregående Skole
  • Oostenrijk: Reifezeugnis/Reifeprüfungszeugnis (check de aanvullende eisen)
  • Zweden: Slutbetyg från Gymnasieskolan

 

Aanvullende eisen voor Duitse en Oostenrijke studenten

 • Voor Duitse studenten: 
  • Voor opleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica geldt dat de student voldoet aan de Engels taaleis indien deze Engels heeft gevolgd tot en met het einde van de laatste klas en het vak Engels met minimumcijfer 8 uit 15 heeft afgesloten (zowel voor Leistungskurs, als Grundkurs).
  • Voor opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is een minimumcijfer 6 (wanneer Leistungskurs) of 7 (wanneer Grundkurs) uit 15 vereist. Dit in zowel het laatste half jaar van de Qualifikationsphase als in de Abiturprüfung. Als dit cijfer lager is, of als Engels geen deel uitmaakt van de Abiturprüfung, is een apart Engels-taalcertificaat vereist voor inschrijving.
 • Voor Oostenrijkse studenten die zich aanmelden voor een opleiding van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voldoet een student aan de Engels taaleis indien deze Engels heeft gevolgd tot en met het einde van de laatste klas en het vak Engels met minimaal het cijfer 3 heeft afgesloten.

 

Diploma’s die voldoen aan de Engelse taaleis voor masters en pre-masters

Voor alle Engelstalige master- en pre-masteropleidingen kan de Engelse taalvaardigheid worden aangetoond met een van de volgende diploma’s.

Voor alle opleidingen (exclusief de Faculteit der Rechtsgeleerdheid):

 • Een bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit (wo).
 • Een bachelor- of masterdiploma van een onderzoeksuniversiteit in Australië, Canada (behalve Québec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

Aanvullend diploma wordt het volgende diploma geaccepteerd door de Faculteit der Managementwetenschappen:

 • Een masterdiploma van een Nederlandse hogeschool (hbo).

Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

 • Een bachelor- of masterdiploma in de rechten van een Engelstalige opleiding aan een Nederlandse universiteit (wo).
 • Een bachelordiploma in de rechten uit Australië, Canada (exclusief Québec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

 

Erkende Engelse taaltoetsen

Als je niet over een van de bovengenoemde diploma’s of een erkend certificaat voor de Engelse taal beschikt, kun je je wel voor de opleiding aanmelden. Als je wordt toegelaten en in de toelatingsmail staat Engels als een vereiste vermeld, hebben we vóór de uiterste inschrijfdatum een certificaat nodig van een van de volgende erkende Engelse taalexamens:

N.B.: IELTS- en TOEFL-uitslagen zijn twee jaar na de toetsdatum geldig, en de uitslagen dienen geldig te zijn op de datum van inschrijving. C1 Advanced en C2 Proficiency zijn vijf jaar geldig, met uitzondering voor opleidingen aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Voor opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen zijn alle toetsuitslagen slechts twee jaar geldig. 

Daarnaast worden de TOEFL Home Edition en IELTS (Academic) Online niet geaccepteerd. 

Vereiste toetsresultaten

Minimale toetsresultaten bachelors

Minimale toetsresultaten (pre-)masters

Minimale toetsresultaten uitwisselingsstudenten