Taaleisen voor Nederlandstalige opleidingen

Om aan de toelatingseisen voor Nederlandstalige opleidingen te voldoen, is een voldoende beheersing van het Nederlands vereist.

Of je nu aan een Nederlandstalige bachelor-, pre-master- of masteropleiding wilt beginnen, de Nederlandse taaleisen zijn hetzelfde. Taalvaardigheid kan worden aangetoond met bepaalde diploma's of door het afleggen van een erkende taaltoets.

Diploma's en certificaten die voldoen aan de Nederlandse taaleisen

De beheersing van de Nederlandse taal kan worden aangetoond met een van de volgende diploma's:

 • Een diploma Nederlands Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (vwo)
 • Het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2-II)
 • Het Radboud Universiteit-examen Nederlands als tweede taal (Radboud Universiteit - NT2)
 • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), profiel Educatief Startbekwaam (STRT) of profiel Educatief Professioneel (EDUP).
 • Een Internationaal Baccalaureaat: Nederlands als Language A (zowel higher als standard level) of Language B (higher level)
 • Een Europees Baccalaureaat: Nederlands Language 1 of Language 2
 • Verenigd Koninkrijk: Nederlands of GCE A-level (vanaf 1998)
 • Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands als Leistung- of Grundkurs of Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands in een vakkencombinatie die gelijkwaardig is aan Leistungs- of Grundkurs (bekijk de uitzonderingen)
 • Suriname: vwo-diploma, propedeuse Anton de Kom, Universiteit van Suriname
 • België: Diploma van Secundair Onderwijs (een Diplome d'Enseignement Secondair (Enseignement Secondaire Général) of een Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (Allgemeinbildende Unterricht) geven geen recht geven op vrijstelling)
 • Aruba, Sint Maarten en Curaçao: ofwel vwo-diploma met Nederlands als eindexamenvak ofwel een hoger onderwijs diploma

 

Uitzonderingen voor Duitse studenten

 • Voor opleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica geldt dat de student voldoet aan de Nederlandse taaleis indien deze Nederlands heeft gevolgd tot en met het einde van de laatste klas en het vak Nederlands met minimumcijfer 8 uit 15 heeft afgesloten (zowel voor Leistungskurs, als Grundkurs).
 • Voor opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen geldt dat een minimumcijfer 6 (wanneer Leistungskurs) of 7 (wanneer Grundkurs) uit 15 is vereist. Dit in zowel het laatste half jaar van de Qualifikationsphase als in de Abiturprüfung. Als dit cijfer lager is, of als Nederlands geen deel uitmaakt van de Abiturprüfung, is een apart Nederlands taalcertificaat vereist voor inschrijving.

 

Taalcursussen Nederlands

Voor de meeste studenten duurt het meestal één voorbereidend jaar om Nederlands te leren en het Staatsexamen NT2 Programma II te halen. Zorg ervoor dat je voldoende tijd uittrekt voor je cursus Nederlands en de visumaanvraagprocedure.

Als je een visum nodig hebt om in Nederland te studeren, kun je een visum krijgen waarmee je je kunt voorbereiden op een universitaire opleiding. Dit is meestal slechts 12 maanden geldig. De beste maand om een cursus Nederlands te beginnen is september.

Voor studenten met Duits als eerste taal is er een cursus Nederlands ter voorbereiding op de Nederlandstalige opleiding. Na afronding van deze vijfweekse cursus in de zomer voldoe je aan de Nederlandse taaleis. Meer informatie en het aanmelden voor de cursus vind je op deze pagina (in het Duits) van Radboud in'to Languages.