Wiskunde eisen

Voor veel opleidingen aan de Radboud Universiteit kun je alleen worden toegelaten als je Wiskunde op een voldoende aantoonbaar niveau beheerst. Om aan de toelatingseisen te voldoen, moet je een wiskundetoets afleggen.

De toetsen die worden geaccepteerd en de minimale slagingspercentages staan hieronder per opleiding vermeld. Onderaan vind je ook de mogelijkheden voor online verificatie of verificatie per post en de deadlines.

Let op: bewijzen van aanwezigheid of inschrijving volstaan niet.

Artificial Intelligence

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A of B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Biology

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A of B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Wiskunde A of B at CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Business Administration, Economics and Business Economics, Bedrijfskunde & Economie en Bedrijfseconomie

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A of B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B at CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Staatsexamen VWO met Wiskunde A of B, minimum score: 6.0 van de 10.0

Chemistry, Computing Science & Molecular Life Sciences

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Mathematics B at CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

International Business Communication

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Wiskunde A bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Psychology/Psychologie

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A, B of C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Let op: Wiskunde A is de beste voorbereiding op de studie Psychology/Psychologie.

Bestuurskunde, Geografie, Planologie en Milieu & Politicologie

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A, B of C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A, B of C bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Staatsexamen VWO met Wiskunde A of B, minimum score: 6.0 van de 10.0

Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde & Tandheelkunde

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Communicatiewetenschap

Toets binnen de Faculteit van Sociale Wetenschap:

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A, B of C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Wiskunde C is de minimum eis. Met Wiskunde A of B ben je ook toelaatbaar.

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Pedagogische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen (ALPO-traject), Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) & Sociologie

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A, B of C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Wiskunde C is de minimum eis. Met Wiskunde A of B ben je ook toelaatbaar.

Natuur- en Sterrenkunde, Science & Wiskunde

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Wiskunde B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Recht en Management & Recht en Economie

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A of B bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 5.5 van 10.0
 • Wiskunde A of B bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Taalwetenschap

Toetsen die wereldwijd worden aangeboden:

Toetsen die in Nederland kunnen worden gedaan:

 • VWO Wiskunde A of C bij Boswell-Bèta (online), minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0
 • Wiskunde A bij CCVX, minimaal slagingscijfer: 6.0 van 10.0

Wiskunde A of C is de beste voorbereiding op de studie Taalwetenschap. Met Wiskunde B ben je ook toelaatbaar.

Online verificatie van wiskundecertificaten

Voor de volgende geaccepteerde cursussen/certificaten kunnen wij je resultaten online verifiëren.

 • SAT en/of Advanced Placement (AP) - Je kunt je scores naar ons laten sturen via je College Board-account. De instellingscode voor Radboud Universiteit is 7737.
 • OMPT - Selecteer bij je aanmelding voor de OMPT-toets de Radboud Universiteit als ontvangende instelling. Wanneer je de toets aflegt, verschijnen de resultaten in ons portaal.
 • International Baccalaureate - Neem voordat je resultaten bekend zijn contact op met je diplomaprogrammacoördinator om namens jou een verzoek in te dienen bij het IB. Als de resultaten bekend zijn, kun je het afschrift rechtstreeks naar ons laten sturen met een verzoek via ibo.org.
 • Cambridge GCE A-Levels - Op dit moment kunnen we alleen door Cambridge toegekende GCSE- en GCE A-level-resultaten verifiëren. Mail ons een scan van je officiële voorlopige of uiteindelijke Cambridge-certificaat/certificaten.

Stuur certificaten per e-mail naar admissions [at] ru.nl (admissions[at]ru[dot]nl).

Als we je score online kunnen verifiëren, hoef je géén gewaarmerkte kopie van je certificaat te sturen per post. 

Verificatie van wiskundecertificaten per post

Stuur je gewaarmerkte kopie naar:

Radboud Universiteit
Centrale Studenten Balie
Houtlaan 4, 6525 XZ
Nijmegen

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of een notaris.

Let op: we kunnen geen kopie van een gewaarmerkt document accepteren. Wij hebben het originele gewaarmerkte certificaat nodig, wat altijd een papieren document is. Wij raden u aan de papieren via de reguliere post of een koerier te verzenden, aangezien wij een scan van een per e-mail verzonden gewaarmerkt afschrift niet kunnen accepteren.

Deadlines

Als een wiskunde certificaat vereist is, gelden de onderstaande uiterste data voor de verificatie van je resultaten (online of door verwerking van je per post verzonden gewaarmerkte kopie).

Niet-EU/EEA-studenten 1 juni om de visumprocedure te starten
EU/EEA-Studenten

31 juli voor BiologyArtificial Intelligence of Psychology: om te voldoen aan het selectie- en plaatsingsreglement. Lukt het niet om deze uiterste datum te halen, dan kun je verlenging aanvragen tot 31 augustus. De aanvraag voor verlenging moet worden ingevuld vóór 31 juli. Zie de pagina selectie en toelating op de website voor meer informatie.

15 augustus voor alle andere programma's, om je studentenaccount te activeren en te gebruiken voor het begin van de colleges.

Lukt het niet om deze uiterste data te halen, neem dan contact op met het toelatingsbureau via admissions [at] ru.nl (admissions[at]ru[dot]nl).