Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vereisten voor Engels 2022-2023

Om te voldoen aan de toelatingseisen voor Engelstalige bacheloropleidingen, moet je de Engelse taal beheersen op een voldoende hoog niveau. Je kunt je Engelse taalvaardigheid aantonen met bepaalde diploma's, of door een Engelse taaltoets af te leggen met succesvol resultaat. Op basis van je vooropleiding beslist de examencommissie van je opleiding of je al dan niet verplicht bent om een Engelse taaltoets af te leggen.

Op deze pagina zie je welke toetsresultaten voor Engels worden geaccepteerd per programma. Let op: IELTS- en TOEFL-resultaten zijn 2 jaar geldig vanaf de toetsingsdatum en moeten geldig zijn op de datum van inschrijving. Toetsresultaten voor C1 Advanced en C2 Proficiency zijn 5 jaar geldig, behalve voor opleidingen aan de Faculteit der Managementwetenschappen. Voor programma's aan de Faculteit der Managementwetenschappen zijn alle toetsresultaten 2 jaar geldig.

Hier vind je een lijst met de diploma's uit het voortgezet onderwijs die worden geaccepteerd als bewijs van Engelse taalvaardigheid.

Onder aan deze pagina vind je een overzicht met de uiterste data en instructies voor de online verificatie van je resultaten.

Faculteit der Letteren

De informatie hieronder geldt voor de programma's International Business Communication, American Studies, Kunst- en Cultuurwetenschappen, Vergelijkende Europese Geschiedenis en Engelse Taal en Cultuur.

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

Voor het programma International Business Communication zijn wellicht aanvullende certificaten nodig, afhankelijk van de vreemde taal die je kiest voor dit programma:

 • Spaans: Geen toelatingsvereisten
 • Frans: Vwo-diploma (of gelijkwaardig) met examenvak Frans of Certificate DELF(junior) op A2-niveau
 • Duits: Vwo-diploma (of gelijkwaardig) met examenvak Duits of Goethe-Zertifikat op B2-niveau of TestDaF op B2-C1-niveau

Scroll naar beneden voor deadlines.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

De informatie hieronder geldt voor de bacheloropleidingen Artificial Intelligence, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS) en Psychology (Engelstalig programma).

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

 • IELTS Academic, met totaalscore ≥6.0 en alle deelscores ≥6.0
 • TOEFL iBT, met totaalscore ≥80 en alle deelscores ≥20
 • Cambridge C1 Advanced(voorheen CAE) of Cambridge C2 Proficiency (voorheen CPE), met resultaat ≥C
 • Vwo deelcertificaat/ staatsexamen Engels (via DUO of vavo)
 • RATEr: Radboud Academic Test of English Certificate met een voldoende op de vier subscores.

Scroll naar beneden voor deadlines.

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De informatie hieronder geldt voor de programma's Biology, Chemistry, Computing Science and Molecular Life Sciences.

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

Scroll naar beneden voor deadlines.

Faculteit der Managementwetenschappen

De informatie hieronder geldt voor de programma's Bedrijfskunde en Economie en Bedrijfseconomie.

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

Scroll naar beneden voor deadlines.

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

De informatie hieronder geldt voor het programma Philosophy, Politics and Society.

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

Scroll naar beneden voor deadlines.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Voor de opleidingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid gelden geen aanvullende taaleisen.

Faculteit der Medische Wetenschappen

De volgende taaltoetsen worden geaccepteerd:

Scroll naar beneden voor deadlines.

Online verificatie voor Engelse taaltoetsen

We kunnen de resultaten van de Engelse taaltoets online verifiëren, afhankelijk van de taaltoets die je hebt afgelegd:

 • IELTS Academic: Mail ons een scan van je certificaat (met het 'TRF number' duidelijk leesbaar): admissions@ru.nl
 • TOEFL iBT: Vraag TOEFL om je toetsresultaten naar ons te sturen met de Designated Institution-code
 • C1/C2 Cambridge-examen: Deel je resultaten met ons via de candidate results website.

Hieronder staan de uiterste data voor online verificatie. Let op: als wij je scores online kunnen controleren, hoef je ons géén gewaarmerkte kopie* van je Engelse taalcertificaat per post te sturen.

Deadlines

Als een taalcertificaat vereist is, gelden de onderstaande uiterste data voor de verificatie van je resultaten (online of door verwerking van je per post verzonden gewaarmerkte kopie*).

Niet-EU/EEA-studenten:

 • 1 juni om de visumprocedure te starten.

EU/EEA-Studenten:

 • 31 juli voor Artificial Intelligence, Biology en Psychology (Engelstalig programma): om te voldoen aan het selectie- en plaatsingsreglement. Lukt het niet om deze uiterste datum te halen, dan kun je verlenging tot 31 augustus aanvragen. De aanvraag voor verlenging moet worden ingevuld vóór 31 juli. Zie de pagina selectie en plaatsing op de website voor meer informatie.

 • 15 augustus voor alle andere programma's: om je studentenaccount te activeren en te gebruiken voor het begin van de colleges.

Lukt het niet om deze uiterste data te halen, neem dan contact op met het toelatingsbureau via admissions@ru.nl.

*Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of een notaris.