Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vereisten voor wiskunde 2022-2023

Om aan de toelatingseisen te voldoen, moet je een wiskundetoets afleggen. De toetsen die worden geaccepteerd en de te behalen minimumscores staan hieronder vermeld per faculteit. Let op: aanwezigheidscertificaten of registratie volstaan niet.

Onder aan deze pagina vind je een overzicht met de uiterste data om het certificaat op te sturen en instructies voor de online verificatie van bepaalde certificaten. Wij adviseren je in ieder geval om zo snel mogelijk een gewaarmerkte kopie* van je certificaat in te dienen, en niet pas op de uiterste datum.

Faculteit der Managementwetenschappen

De volgende wiskundecertificaten worden geaccepteerd voor de volgende opleidingen:

Bedrijfskunde en Economie:

Bestuurskunde, Politicologie en Geografie, Planologie en Milieu:

 • VWO Wiskunde C (of A of B) bij Boswell-Bèta, minimum score: 5.5 van de 10.0
 • Wiskunde C (of A of B) bij CCVX, minimum score: 6.0 van de 10.0
 • Staatsexamen VWO met Wiskunde C (of A of B), minimum score: 6.0 van de 10.0
 • Online Mathematics Placement Test (OMPT), OMPT-E, minimum score 55%

Scroll naar beneden voor de dealines.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

De volgende wiskundecertificaten worden geaccepteerd:

 • Boswell-Bèta Instituut, minimaal voldoende cijfer: 5,5 van 10,0
 • CCVX, minimaal voldoende cijfer: 6,0 van 10,0
 • Vwo deelcertificaat/staatsexamen Wiskunde, minimum cijfer 6,0 van 10,0
 • FSW Wiskundetoets (behalve voor Artificial Intelligence vanwege de vwo wiskunde A of B-eis);
 • Online Mathematics Placement Test OMPT-C of OMPT-E, minimumscore 55% (let op: Artificial Intelligence accepteert alleen de OMPT-E of –D i.v.m. de wiskunde A- respectievelijk wiskunde B eis).
 • SAT, met een minimum score van 600 uit 800 punten op het onderdeel mathematics

Let op: de gewenste voorbereiding op het gebied van wiskunde verschilt per opleiding. De opleidingen Communicatiewetenschap, Culturele antropologie & ontwikkelingssociologie (CAOS), Pedagogische Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en Sociologie, vereisen minimaal vwo wiskunde C (maar met wiskunde A of B ben je ook toelaatbaar). De opleiding Psychologie geeft de voorkeur aan vwo wiskunde A (vwo wiskunde C is de minimumeis en geeft ook toelating, evenals vwo wiskunde B). Tot de opleiding Artifical Intelligence ben je alleen toelaatbaar met vwo wiskunde A of B (wiskunde C wordt niet geaccepteerd); beide varianten van wiskunde bereiden even goed voor instroom in de bachelor ArtificiaI Intelligence.

Scroll naar beneden voor de deadlines.

Faculteit der Letteren

De informatie hieronder geldt voor de programma's International Business Communication en Taalwetenschap.

De volgende wiskundetoetsen worden geaccepteerd:

 • Vwo wiskunde bij Boswell-Bèta, bij voorkeur A of C, minimaal voldoende cijfer: 6,0 van 10,0
 • Wiskunde bij CCVX, bij voorkeur A, minimaal voldoende cijfer: 6,0 van 10,0
 • Vwo deelcertificaat/staatsexamen Wiskunde, bij voorkeur A of C, minimum cijfer 6,0 van 10,0
 • SAT Mathematics test, niveau 1 of 2, minimaal vereiste score: 600 van 800
 • Online Mathematics Placement Test (OMPT), OMPT-A, OMPT-B of OMPT-E met een score van minimaal 60%

Scroll naar beneden voor de deadlines.

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De volgende wiskundecertificaten worden geaccepteerd voor de volgende opleidingen:

Biology, Chemistry, Computing Science, Natuur- en Sterrenkunde, Molecular Life Sciences, Science en Wiskunde.

 • Vwo wiskunde B (voor Biology is ook wiskunde A mogelijk) bij Boswell-Bèta, minimaal voldoende cijfer: 6,0 van 10,0
 • Wiskunde B (voor Biology is ook wiskunde A mogelijk) bij CCVX, minimaal voldoende cijfer: 6,0 van 10,0
 • Online Mathematics Placement Test (OMPT), OMPT-D (als alternatief voor Wiskunde B) met een score van minimaal 55%. Voor Biology wordt ook OMPT-A (als alternatief voor Wiskunde A) met een score van minimaal 65% geaccepteerd

Scroll naar beneden voor de deadlines.

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Voor Philosophy, Politics and Society gelden geen aanvullende wiskunde-eisen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De informatie hieronder geldt uitsluitend voor de programma’s Recht & Management en Recht & Economie.

Scroll naar beneden voor de deadlines.

Faculteit der Medische Wetenschappen

De volgende wiskundecertificaten worden geaccepteerd:

 • Wiskunde A of B via CCVX, minimum score: 6 van de 10
 • Staatsexamen VWO Wiskunde A of B, minimum score: 6 van de 10

Let op: Boswell-certificaten worden niet geaccepteerd. Je kunt je via dit instituut eventueel wel laten bijscholen. We accepteren enkel VWO- en CCVX certificaten.

Online verificatie van wiskundecertificaten

Voor de volgende geaccepteerde cursussen/certificaten kunnen wij je resultaten online verifiëren.

 • SAT en/of Advanced Placement (AP)- Je kunt je scores naar ons laten sturen via je College Board-account. De instellingscode voor Radboud Universiteit is 7737.
 • OMPT- Selecteer bij je aanmelding voor de OMPT-toets de Radboud Universiteit als ontvangende instelling. Wanneer je de toets aflegt, verschijnen de resultaten in ons portaal.
 • International Baccalaureate- Neem voordat je resultaten bekend zijn contact op met je diplomaprogrammacoördinator om namens jou een verzoek in te dienen bij het IB. Als de resultaten bekend zijn, kun je het afschrift rechtstreeks naar ons laten sturen met een verzoek via ibo.org.
 • Cambridge GCE A-Levels- Op dit moment kunnen we alleen door Cambridge toegekende GCSE- en GCE A-level-resultaten verifiëren. Mail ons een scan van je officiële voorlopige of uiteindelijke Cambrige-certificaat/certificaten.

Stuur certificaten per e-mail naar admissions@ru.nl.

Als we je score online kunnen verifiëren, hoef je géén gewaarmerkte kopie* van je certificaat te sturen per post.

Deadlines

Als een wiskunde certificaat vereist is, gelden de onderstaande uiterste data voor de verificatie van je resultaten (online of door verwerking van je per post verzonden gewaarmerkte kopie*).

Niet-EU/EEA-studenten:

 • 1 juni om de visumprocedure te starten.

EU/EEA-Studenten:

 • 31 juli voor Biology, Artificial Intelligence of Psychology: om te voldoen aan het selectie- en plaatsingsreglement. Lukt het niet om deze uiterste datum te halen, dan kun je verlenging aanvragen tot 31 augustus. De aanvraag voor verlenging moet worden ingevuld vóór 31 juli. Zie de pagina selectie en toelating op de website voor meer informatie.
 • 15 augustus voor alle andere programma's: om je studentenaccount te activeren en te gebruiken voor het begin van de colleges.

Lukt het niet om deze uiterste data te halen, neem dan contact op met het toelatingsbureau via admissions@ru.nl.

*Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of een notaris.