Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Algemene Cultuurwetenschappen jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar bouw je je kennis verder uit. Je bestudeert het fenomeen van de kunststroming aan de hand van de Romantiek. Je leert vanuit een filosofisch en sociaaleconomisch perspectief naar cultuuruitingen te kijken, onderzoekt de intermediale kant van kunst, en volgt vakken waarbij je juist vanuit één medium, zoals muziek of theater, een thema uitdiept. Je ontwikkelt een dieper inzicht in onderzoeksmethoden en leert met een kritische houding naar kunst te kijken.

In het tweede jaar kun je de studie met keuzevakken naar jouw interesse inrichten.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  1. P1
  2. P2
5 EC
  1. P2
  1. P2
  1. P3
  1. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

In het tweede semester kun je drie vakken/15 EC vrij uit de lijst van keuzevakken kiezen. Houd er rekening mee dat de programmastructuur en de vakken in de loop van de tijd kunnen veranderen.