Minoren

In je derde studiejaar kies je voor een minor die bestaat uit themavakken en een stage of denktank waarbij je antwoorden gaat zoeken op concrete vragen uit onze samenleving. Dit doe je in je minorruimte. De letterenfaculteit biedt de volgende minoren aan:

  • Beleid, Organisatie en Communicatie
  • Cultureel Erfgoed en Publiek
  • European Culture and Identities
  • Diversity, Inclusion and Gender
  • Multilingualism in Europe
  • Buitenlandminor
  • Educatieve minor
  • Vrije minor

Beleid, Organisatie en Communicatie

Waarom kan de ene organisatie zich wel succesvol ontwikkelen in een veranderende omgeving, en de andere niet? Leer alles over de hoekstenen van iedere organisatie: beleid, organisatie en communicatie.

European Culture and National Identities (NL/ENG)

Voel jij je Nederlander of Europeaan; en wat betekent dat voor jou? Je verdiept je in de spanning tussen nationale en Europese culturen en identificaties en leert hoe je grenzen tussen Europeanen analyseert en kunt overbruggen - in educatie, journalistiek, politiek, bedrijfsleven en de culturele sector.

Diversity, Inclusion and Gender (NL/ENG)

Mag een politieagent een hoofddoek dragen? Waarom bekleden nog altijd meer mannen dan vrouwen een topfunctie? Verkoop je minder verzekeringspolissen als je Ahmed heet? Door je te verdiepen in diversiteits-, inclusiviteits- en genderverschillen leer je hoe de samenleving daarmee om kan gaan.

Multilingualism in Europe (ENG)

Veel mensen spreken naast hun moedertaal nog een andere taal. Je verdiept je in meertaligheid binnen Europa en leert hoe we in de samenleving het beste gebruik kunnen maken van die meertaligheid.

Cultureel Erfgoed en Publiek

Wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Hoe houd je het verleden levend? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Specialisten uit musea, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen leren je hoe je historische kennis kunt vertalen naar bijvoorbeeld een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

Buitenlandminor

Kunnen omgaan met talige en culturele verschillen is een must voor iedere wereldburger. Met een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit bereid jij je voor op een positie in onze internationale samenleving.

Educatieve minor

Met een educatieve minor behaal je (in combinatie een bachelordiploma dat is gekoppeld aan een schoolvak) een lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en voor het vmbo-t. Je ontdekt of je het leuk vindt om voor de klas te staan en leert vaardigheden zoals leidinggeven, presenteren, plannen en effectief communiceren.

Meer informatie

Vrije minor

In de vrije minor kun je zelf een pakket aan samenhangende vakken samenstellen over een onderwerp dat jij interessant vindt. Dit kan bij de Faculteit der Letteren zijn, maar ook bij een andere faculteit of universiteit in Nederland.