Minoren

In je derde studiejaar kies je voor een minor die bestaat uit themavakken en een stage of denktank waarbij je antwoorden gaat zoeken op concrete vragen uit onze samenleving. Dit doe je in je minorruimte. De letterenfaculteit biedt de volgende minoren aan:

 • Beleid, Organisatie en Communicatie
 • Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld
 • Data and Society
 • European Culture and National Identities
 • Gender and Diversity: a World of Difference
 • Multilingualism in Europe
 • Literature in Society - Society in Literature
 • Het Menselijk Taalvermogen
 • Migration and Cultural Contacts
 • Cultureel Erfgoed en Publiek
 • Buitenlandminor
 • Educatieve minor

Beleid, Organisatie en Communicatie

Waarom kan de ene organisatie zich wel succesvol ontwikkelen in een veranderende omgeving, en de andere niet? Leer alles over de hoekstenen van iedere organisatie: beleid, organisatie en communicatie.

Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld

Het mediterrane gebied staat bekend als een kruispunt van botsende beschavingen, culturele uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding. Waar politici en opiniemakers vaak de verschillen met Europa benadrukken, ontwikkel jij een genuanceerde visie op de onderlinge verhoudingen. Die kennis is hard nodig bij actuele (politieke) kwesties over Europa.

Data and Society (ENG)

Moderne technologieën hebben de manier waarop we communiceren, werken, consumeren en onze vrije tijd doorbrengen onomkeerbaar veranderd. De digitalisering heeft veel impact op onze samenleving, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. Er komt steeds meer vraag naar mensen die de brug kunnen slaan tussen technologie en geesteswetenschappen. Je verdiept je in het snijvlak tussen technologie en samenleving, waardoor je onze gedigitaliseerde samenleving beter leert begrijpen.

European Culture and National Identities (NL/ENG)

Voel jij je Nederlander of Europeaan; en wat betekent dat voor jou? Je verdiept je in de spanning tussen nationale en Europese culturen en identificaties en leert hoe je grenzen tussen Europeanen analyseert en kunt overbruggen - in educatie, journalistiek, politiek, bedrijfsleven en de culturele sector.

Diversity, Inclusion and Gender: a World of Difference (NL/ENG)

Mag een politieagent een hoofddoek dragen? Waarom bekleden nog altijd meer mannen dan vrouwen een topfunctie? Verkoop je minder verzekeringspolissen als je Ahmed heet? Door je te verdiepen in diversiteits-, inclusiviteits- en genderverschillen leer je hoe de samenleving daarmee om kan gaan.

Multilingualism in Europe (ENG)

Veel mensen spreken naast hun moedertaal nog een andere taal. Je verdiept je in meertaligheid binnen Europa en leert hoe we in de samenleving het beste gebruik kunnen maken van die meertaligheid.

Literature in Society - Society in Literature (ENG)

We leven in een tijd waarin smartphones, social media en Netflix steeds meer van onze tijd en aandacht opeisen. Als we al lezen, doen we dat vaak via e-readers of online. Wat betekent dit voor de waarde van literatuur in onze samenleving? Speelt literatuur nog wel een rol en welke dan precies?

Het Menselijk Taalvermogen

Wat maakt de menselijke taal zo uniek en succesvol? Je vindt het antwoord op deze vraag door te kijken naar (niet-)talige communicatie, taalverwerving, taalvariatie, taalverandering en taalverwerking. Taalonderzoek geeft je inzicht in hoe menselijke cognitie werkt en vormt de basis voor praktische toepassingen zoals automatisch vertalen en het oplossen van spraak- en communicatieproblemen.

Migration and Cultural Contacts (ENG)

Waarom migreren mensen naar de andere kant van de wereld? Wat betekent dit voor hun leven, voor de gemeenschappen die ze verlaten en de gemeenschappen waarin zij zich vestigen? Welke impact heeft migratie in Amerika en Europa? Je verdiept je in een van de grootste uitdagingen van deze tijd: de vreedzame integratie van mensen met verschillende culturele achtergronden.

Cultureel Erfgoed en Publiek

Wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Hoe houd je het verleden levend? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Specialisten uit musea, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen leren je hoe je historische kennis kunt vertalen naar bijvoorbeeld een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

Buitenlandminor

Kunnen omgaan met talige en culturele verschillen is een must voor iedere wereldburger. Met een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit bereid jij je voor op een positie in onze internationale samenleving.

Educatieve minor

Met een educatieve minor behaal je (in combinatie een bachelordiploma dat is gekoppeld aan een schoolvak) een lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en voor het vmbo-t. Je ontdekt of je het leuk vindt om voor de klas te staan en leert vaardigheden zoals leidinggeven, presenteren, plannen en effectief communiceren.

Meer informatie