Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Algemene Cultuurwetenschappen

Elk studiejaar van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen bestaat uit twee semesters van achttien weken. Ieder semester heeft weer twee periodes van negen weken, die worden afgesloten met essays, presentaties en tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Meerdere blikken op kunst en cultuur

In het eerste jaar maak je kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur, van de oude Grieken tot nu. We vinden diepgang belangrijk: we leiden specialisten op met goede vakkennis, die een onderbouwde eigen visie hebben. We kiezen voor een geografische focus: Europa en Amerika - hoewel casussen uit andere regio's ook zeker aan bod komen. Omdat je je in verschillende kunstdisciplines verdiept, krijg je een veelzijdig perspectief op kunst en cultuur. Je gaat op pad om kunst te bekijken; je bezoekt regelmatig musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Je maakt kennis met de verschillende kanten van het vakgebied en werkt aan je academische vaardigheden, zoals het zoeken en analyseren van literatuur, het schrijven van werkstukken en het geven van presentaties.

Eigen interesse en bachelorwerkstuk

In het tweede en derde jaar bouw je je kennis verder uit en verdiep je je in de onderwerpen die jij het meest interessant vindt. Aan het einde van het derde jaar kun je zelfstandig onderzoek doen en schrijf je hierover een bachelorwerkstuk. In veel cursussen krijg je college van mensen die in de cultuursector werken en met je studiegenoten bezoek je regelmatig culturele instellingen om te zien hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar maak je op verschillende manieren kennis met Europese en Amerikaanse kunstenaars, kunstwerken en hun geschiedenis. Je analyseert ze, vergelijkt ze met elkaar en plaatst ze in hun historische context. Daarnaast ga je aan de slag met de theoretische kernbegrippen van cultuurwetenschappen. Je ontdekt welke verbanden er zijn tussen kunst, cultuur en samenleving, en je kijkt hoe kunst zich verhoudt tot een maatschappelijke categorie als gender. Ook besteed je veel aandacht aan de ontwikkeling van je observatie- en communicatievaardigheden.

  N.B. In de tabellen met vakken kunnen altijd kleine wijzigingen plaatsvinden.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar bouw je je kennis verder uit. Je bestudeert het fenomeen van de kunststroming aan de hand van de Romantiek. Je leert vanuit een filosofisch en sociaaleconomisch perspectief naar cultuuruitingen te kijken, onderzoekt hoe storytelling werkt in verschillende media als stripverhalen, bordspelen of computerspellen, en volgt vakken waarbij je juist vanuit één medium, zoals muziek, dans of theater, een thema uitdiept. Je ontwikkelt een dieper inzicht in onderzoeksmethoden en leert met een kritische houding naar kunst te kijken.

  In het tweede jaar kun je de studie met keuzevakken naar jouw interesse inrichten.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit de samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Je kunt kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en andere vormen van diversiteit tot migratie en het omgaan met big data. Met je keuze voor een van deze thema’s breng je een accent aan in je studie, waarmee je je later kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding ACW bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credits), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 studiepunten komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.