Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Bedrijfskunde

Binnen het studieprogramma van de opleiding Bedrijfskunde verdiep je je in de problemen van organisaties, hun onderlinge samenhang en mogelijke oplossingen. Je analyseert en beoordeelt bedrijven en organisaties. Je bestudeert de invloed van technische ontwikkelingen en maatschappelijke omstandigheden en bedenkt oplossingen die organisaties kunnen implementeren. Je leert in te grijpen in (organisatie)processen en deze te verbeteren. Je krijgt een brede kennis van bedrijfseconomische processen én doet uitstekende academische en professionele vaardigheden op. Tijdens de opleiding in Nijmegen ben je je bewust van je rol als economische én maatschappelijke speler op de markt.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar volgen bedrijfskundestudenten een aantal cursussen die een inleiding geven in de wetenschappelijke discipline van bedrijfskunde en een aantal inleidende onderzoeksvakken. De student leert economisch denken over organisaties en management. De colleges gaan bijvoorbeeld over organisatietheorie, boekhouding en stromingen uit de economie. Je volgt ook een project over lerende organisaties waarin je een onderzoeksopzet maakt. Daarnaast maak je kennis met de theorie en praktijk van empirisch onderzoek.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  De eerste helft van het tweede studiejaar staat in het teken van interne processen. Ieder bedrijf heeft namelijk als doel producten of diensten te verkopen en wat komt daarbij kijken? Je volgt een cursus over strategisch human resource management en management en logistiek. Ook is er extra aandacht voor kwalitatief (niet-statistisch) onderzoek en heb je een vak vrije keuzeruimte die je zelf kunt invullen (de andere drie vrije keuzeruimte vakken volg je in het derde jaar).

  Vanaf de tweede helft van het tweede studiejaar volg je vakken die in deze specialisatie passen die je gekozen hebt (Bedrijfskunde/Business Administration, of Business Economics).

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Het derde jaar staat net zoals het tweede jaar in het teken van de specialisatie en daarnaast werk je aan je academische vaardigheden zoals onderzoeksmethoden, presenteren en schrijven. Het derde jaar biedt je veel ruimte voor eigen invulling, want je mag drie cursussen zelf kiezen. Je kunt een deel hiervan besteden aan een stage.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Bedrijfskunde bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stage

Een stage biedt allerlei mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld kennis maken met de werkomgeving waarbinnen bedrijfskundigen vaak komen te werken, of je kunt je stage gebruiken voor het verrichten van onderzoek voor je bachelor- of masterthesis. Je kan je tijdens je stage ook specialiseren op een terrein dat tijdens de studie minder aan bod kwam. Daarnaast kun je jouw professionele netwerk uitbreiden, sociale vaardigheden verbeteren en oriënteren op waar je interesses liggen.

Praktische zaken

Het is mogelijk om in het kader van deze bachelor studiepunten toegekend te krijgen voor het lopen van een stage. Deze stage dient een onderzoek naar een praktijkprobleem in een organisatie te omvatten. De opleiding Bedrijfskunde heeft het curriculum zo ingericht dat er in het derde studiejaar de mogelijkheid is om stage te lopen. Er is bovendien een informatiepunt opgericht: het Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS). Het BIS is het eerste aanspreekpunt voor studenten die graag stage willen gaan lopen.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor/master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International (voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.