Studieprogramma Bachelor Bedrijfskunde jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar volgen bedrijfskundestudenten een aantal cursussen die een inleiding geven in de wetenschappelijke discipline van bedrijfskunde en een aantal inleidende onderzoeksvakken. De student leert economisch denken over organisaties en management. De colleges gaan bijvoorbeeld over organisatietheorie, boekhouding en stromingen uit de economie. Je volgt ook een project over lerende organisaties waarin je een onderzoeksopzet maakt. Daarnaast maak je kennis met de theorie en praktijk van empirisch onderzoek.

Over dit studieprogramma

De opleiding Bedrijfskunde bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
 

Totaal EC
60 EC