Studieprogramma Bachelor Bedrijfskunde jaar 3

Studiejaar
3

Het derde jaar staat net zoals het tweede jaar in het teken van de specialisatie en daarnaast werk je aan je academische vaardigheden zoals onderzoeksmethoden, presenteren en schrijven. Het derde jaar biedt je veel ruimte voor eigen invulling, want je mag drie cursussen zelf kiezen. Je kunt een deel hiervan besteden aan een stage.

Over dit studieprogramma

Vrije ruimte

Hoewel de indeling bij de verschillende specialisaties een klein beetje verschilt, bieden beide specialisaties in het derde jaar een vrije ruimte van drie keuzevakken. Deze vakken mag je volgen aan de Faculteit der Managementwetenschappen, aan een andere faculteit van de Radboud Universiteit of zelfs aan een andere universiteit. Een samenhangend pakket aan keuzevakken noemen we een minor. De faculteit heeft een aantal minoren opgesteld die je zou kunnen doen. Je kunt ook naar leuke vakken in het buitenland zoeken of een stage lopen ter opvulling van de vrije ruimte.

Bachelorthesis

In het laatste gedeelte van het derde jaar ga je een eigen onderzoek doen. In de scriptie toon je jouw vaardigheden en kan je eigen interesses tot uitdrukking brengen. Onder supervisie van een individuele begeleider (die onderzoek doet of deed in jouw interessegebied) formuleer je een wetenschappelijk probleem en dat ga je vervolgens zelfstandig onderzoeken. Voorbeelden van bachelortheses die geschreven kunnen worden binnen deze opleiding gaan bijvoorbeeld over flexibiliteit op de werkvloer of over de vraag hoe je met merken klantrelaties op kunt bouwen. De bachelorthesis kan je ook vormgeven rondom het bedrijfskundige thema waarover je een master wilt gaan volgen. Het laatst genoemde voorbeeld sluit bijvoorbeeld goed aan bij een Masterspecialisatie Marketing. Bekijk de studiegids voor meer informatie en uitgebreide cursusbeschrijvingen.

En daarna?

Een succesvolle afronding van deze bachelor geeft je toegang tot een van de vele masters die de faculteit aanbiedt.

In de online studiegids vind je meer informatie over de vakken, het collegerooster en de literatuur.

Totaal EC
60 EC

Specialisaties binnen dit jaarprogramma