Charley van Enckevort

Portret Charley van Enckevort
Ik vind het belangrijk dat de Radboud Universiteit naast het onderwijs ook zelfontplooiing enorm faciliteert.
Naam
Charley van Enckevort
Opleiding
Bestuurskunde
Huidige functie
Senior Beleidsmedewerker op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Oud-studente Charley van Enckevort studeerde Bestuurskunde. 

Wat is uw huidige baan en wat zijn uw taken?

Senior Beleidsmedewerker op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Momenteel werk ik voor de directie Groningen Versterken en Perspectief.

Welke vaardigheden en kennis, ontwikkeld in de bachelor, past u hedendaags toe?

De stof die je leert tijdens de bachelor pas je uiteraard niet vaak één op één toe in de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld persoonlijk weinig te maken met statistische formules of filosofische theoretici. Voor mij persoonlijk merk ik dat het vaak juist de vaardigheden zijn die ik geleerd heb tijdens mijn bachelor. Tijdens het onderwijs, maar ook in de mogelijkheden die ik daarnaast heb aangegrepen tijdens mijn bachelor. Zoals mijn lidmaatschap van de opleidingscommissie en mijn bestuursjaar voor BOW. Als young professional moet je niet bang zijn om oudere, meer ervaren, gesprekspartners te overtuigen van je eigen inbreng. Dit doe je uiteraard echter wel altijd vanuit de inhoud. En daarvoor heeft het onderwijs weer een basis gevormd.

Wat vond u goed aan de bachelor en waarom?

Ik vind het belangrijk dat de Radboud Universiteit naast het onderwijs ook zelfontplooiing enorm faciliteert. Via de Radboud Universiteit heb ik me kunnen ontplooien in de opleidingscommissie, via een bestuursjaar bij de studievereniging BOW en door bijbanen op de campus waaronder op de centrale financiële administratie. Ook wordt er gewaarborgd dat je indien je dat wenst ruimte krijgt om stage te lopen of in het buitenland te studeren.
Ik heb zelf aan het eind van mijn bachelor stage gelopen. Daarbij bleek dat ik al zo arbeidsmarkt-proof was dat ik vanuit mijn stage vrij snel doorgerold ben naar een baan. De Radboud Universiteit heeft toen gefaciliteerd dat ik mijn bachelor heb afgerond naast een 32-uurs functie als beleidsmedewerker op een Ministerie. Uiteindelijk heb ik daarna ook nog een master gedaan, naast mijn werk.
De bachelor is relatief kleinschalig, daardoor ben je vaak in goed contact met diegenen die je het onderwijs geven. Ik heb gemerkt dat als je persoonlijk, of met de hele groep, knelpunten voelt bij een bepaald vak hier serieus naar geluisterd wordt en wordt meegedacht.

Voldeed de (kwaliteit van de) bachelor aan uw verwachtingen? En waarom?

Een belangrijke persoonlijke overweging om voor de Radboud Universiteit te kiezen was dat de opleiding hier relatief kleinschalig is. Hierdoor is er een leuke sfeer, een soort ons-kent-ons. Dit heb ik ook zeker gemerkt tijdens de opleiding, de studievereniging BOW is hier ook een drijvende kracht in. Ik heb ook bewust gekozen voor bestuurskunde omdat ik graag een interdisciplinaire opleiding wilde volgen. Dit komt tijdens de bachelor ook zeker tot zijn recht.
Ik ging bestuurskunde studeren omdat ik met maatschappelijke problemen bezig wilde zijn, ik wilde ze oplossen. Gezien ik nu dagelijks bezig ben met zo'n uitdaging, kan ik zeker zeggen dat die missie geslaagd is. Nu nog voor ieder maatschappelijk probleem een oplossing bedenken!

Heeft u geleerd tijdens de bacheloropleiding om anders naar uw vakgebied te kijken? Of anders te kijken naar actuele gebeurtenissen zoals politieke of economische ontwikkelingen? In andere woorden: heeft u uw perspectief veranderd?

Ik heb tijdens mijn bachelor geleerd om kritisch na te denken. Eigen gedachten te vormen, op basis van wetenschappelijk onderzoek, ten aanzien van de politieke en economische ontwikkelingen in dit land. Wat ik enorm fascinerend vind is in hoeveel verschillende vakgebieden mijn mede-studenten zijn terecht gekomen. Dat geeft aan dat bestuurskunde en brede studie is. Maar dat geeft ook aan hoe breed bestuurskundigen nodig zijn in onze maatschappij.

Wat is volgens u de maatschappelijke relevantie van uw vakgebied; waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze expertise?

Maatschappelijke problemen lossen we enkel op door het besef dat er geen enkele oplossing op zichzelf zaligmakend is. Door enkel een financieel arrangement kom je misschien niet tegemoet aan de sociale implicaties. En door enkel te kijken naar de sociale implicaties begeef je je misschien op juridisch glas ijs etcetera. Tijdens de studie bestuurskunde leer je juist dat de verschillende disciplines nodig zijn. Ik merk dat nu ook veel in mijn dagelijkse baan. Ik werk vaak samen met inhoudelijk experts waarbij ik hun belangen en input probeer samen te brengen, door met dat samenspel samen de juiste koers te zetten.