Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Bestuurskunde jaar 2

Studiejaar
2

In het eerste semester van het tweede jaar ligt de nadruk op de uitvoering van beleid. In het tweede semester kijken we over de grenzen van ons land heen en hebben de cursussen een internationale focus. Daarnaast kies je een aantal vakken om je te verdiepen in onderwerpen die jij leuk of interessant vindt en die je voorbereiden op de masterspecialisaties.

Over dit studieprogramma

In het eerste semester van het tweede jaar ligt de nadruk op de uitvoering van beleid. Zo volg je bijvoorbeeld de cursussen ‘Burger en Bestuur’, 'Vitaliteit en Management van Publieke Organisaties' en ‘Implementatie en Evaluatie van Beleid’. In de laatste cursus worden vragen gesteld over de effecten van beleid en de vraag hoe we deze effecten kunnen beoordelen en verklaren. Ook volg je een kwantitatief methodevak. 

In het tweede semester leer je over Bestuurskunde in de internationale setting. Zo staat in de cursus ‘European Governance’ de inrichting van de Europese Unie en de toenemende onderlinge afhankelijkheid van Europa en Nederland centraal en leer je in de cursus ‘Comparative Public Administration’ over de verschillen in het openbaar bestuur tussen landen. Ook volg je een kwalitatief methodevak. 

Daarnaast kun je je in het tweede semester verder verdiepen door uit een set van vier cursussen te kiezen. Dit zijn cursussen die gelinkt zijn aan onze masteropleidingen. Zo kun je je al oriënteren op wat je interessant vindt om na de bacheloropleiding te doen.

Totaal EC
60 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Gebonden keuzeruimte: kies twee van de vier vakken

Minimaal 12 EC

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.