Waarom de studie Biologie in Nijmegen?

Biologie is een Engelstalige bacheloropleiding die een sterke basis in de biologie legt vanuit verschillende perspectieven. Je ontwikkelt een begrip van het totale vakgebied door vakken te volgen in zeven verschillende leerrichtingen: Ecology, Environment and Sustainability, Microbiology, Physiology & Adaptation, Functional Genomics, Human Biology en Neurobiology. 

Elke leerrichting bestaat uit een vakkenpakket, waardoor je je kan specialiseren in een bepaald onderwerp. De verschillende leerrichtingen zijn gekoppeld aan de masterspecialisaties van Biology en Medical Biology. Daarom zijn de vakken meer gespecialiseerd in de tweede helft van de opleiding. Hierdoor kan jij je kennis verdiepen en vakken kiezen binnen je interessegebied. Daarnaast leer je meer over de filosofische en ethische discussies binnen je vakgebied. 

Biologie: iets voor jou?

  • De opleiding biedt een basis in biologie en medische biologie terwijl er ook veel flexibiliteit is.
  • Kies je eigen leerrichting op basis van je interesses.
  • Er is een sterke focus op Biology in Society, team-based learning en practica. 
  • Gebruik uitstekende onderzoeksfaciliteiten, zoals de kassen, het phytotron-wortellab, en scanners om hersenactiviteit te meten.
  • Krijg de kans om stage te lopen bij één van de onderzoeksinstituten: RIBES, RIMLS, of Donders Instituut. Doe mee aan avant garde onderzoek op onze universiteit. 
  • Krijg uitstekende begeleiding. Studieadviseurs en mentoren hebben antwoord op al je vragen. Docenten en studenten hebben vaak, informeel, contact tijdens colleges. 
  • Studievereniging BeeVee vermaakt je in je vrije tijd. BeeVee helpt je met studeren en je carrière en organiseert ook activiteiten waar je je medestudenten, alumni en docenten kan ontmoeten. 
  • Deze opleiding heeft het predicaat 'Topopleiding' gekregen van de Keuzegids Universiteiten 2024. Dit geeft aan dat de bachelor behoort tot de top van het Nederlands wetenschappelijk onderwijs. De Keuzegids Universiteiten is een onafhankelijke gids die jaarlijks de bacheloropleidingen en universiteiten beoordeelt.

Team-based learning

Aan het begin van het academisch jaar, wordt je in een team ingedeeld waarmee je zult samenwerken in de vakken die  team-based learning (TBL) toepassen. TBL is een methode waarin je thuis zelf eerst het onderwerp bestudeert voordat je naar de campus komt. Op de campus word je individueel en in een team getoest. Vervolgens zul je deze kennis toepassen en verdiepen door complexe, echte-levensproblemen te bespreken. Op deze manier traint TBL niet alleen jouw professionele kennis, maar ook de vaardigheden die je nodig hebt op je toekomstige werkplek, zoals verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend en kritisch denken, en effectief communiceren en samenwerken.

Onderzoek in Biologie

Ben je benieuwd met welke soorten onderzoeksvragen je aan de slag gaat als je Biology studeert? Bekijk de video's hieronder, waarin onze onderzoekers praten over hun werk in biodiversiteit, neurobiologie, moleculaire biologie en ecologie. 

Inzicht in de ontwikkeling van embryo's met stamcellen

Heb je je ooit afgevraagd hoe je van een kleine bevruchte eicel een volmaakt mens bent geworden? Menselijke stamcellen kunnen onder specifieke omstandigheden embryo-achtige structuren vormen. Suzan Stelloo bestudeert eiwitten om meer te weten te komen over wat in dat stadium geboorteafwijkingen en ziekten veroorzaakt.

Biodiversiteit

Hoe kunnen we insectengemeenschappen helpen zichzelf te herstellen? Ecoloog Constant Swinkels hoopt het antwoord te vinden in de relatie tussen bijen en planten. Hij onderzoekt hoe verschillende soorten bijen gebruik maken van de bloemen die op de dijken rond Nijmegen groeien. Met de verworven kennis weten we hoe we de dijken op een milieuvriendelijke manier kunnen ontwerpen, waardoor een veilig leefgebied wordt gecreëerd voor bijen en andere insecten.

Neurofysiologie

Tijdens zijn 'tour' door de Faculteit der Natuurwetenschappen interviewde onze decaan prof. dr. Sijbrand de Jong dr. Freyja Ólafsdóttir over haar onderzoek naar 'kindertijd amnesie'.

Celbiologie en Moleculaire Biologie

Onze decaan prof. dr. Sijbrand de Jong interviewde Jorine Eeftens en Rosemary Yu over hun onderzoek aan het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS).

Aquatische Ecologie

Decaan prof. dr. Sijbrand de Jong interviewde Sarian Kosten over haar onderzoek in Aquatische Ecologie, aangezien ze onderzoekt hoe wereldwijde veranderingen impact hebben op aquatische systemen en hoe negatieve effecten kunnen worden gemitigeerd.