Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Biomedische Wetenschappen jaar 3

Studiejaar
3

Het derde jaar staat in het teken van specialisatie. De eerste helft van het jaar kies je twee minoren, die je voorbereiden op een wetenschappelijke stage van 20 weken. Tijdens deze stage voer je je eigen onderzoek uit.

Over dit studieprogramma

Het derde jaar bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Twee minoren in de eerste twee kwartalen (totaal 20 weken)
 • Keuzeonderwijs op de woensdagen in het eerste kwartaal (eerste 10 weken)
 • De cursus Thinking critically about science in het tweede kwartaal
 • Professionaliteit
 • Bachelorstage en bachelor writing. In het zesde semester, aansluitend bij het schrijven van het bachelorstageverslag, wordt de cursus Bachelor writing aangeboden.Het algemene curriculumschema van BMW-jaar 3 is als volgt:
 • De BSc onderzoeksstage (27 EC) kan gezien worden als een afsluitende proeve van bekwaamheid; op dit punt van de opleiding dienen studenten in staat te zijn om onder supervisie een onderzoek uit te voeren binnen een van de deelgebieden van de biomedische wetenschappen. Studenten krijgen op individuele basis te maken met alle fasen van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in een specialistisch deelgebied van de biomedische wetenschappen.
 • Gedurende het vijfde semester volg je twee parallelle Engelstalige minoren en een tweetal cursussen gericht op de ontwikkeling van algemene academische vaardigheden (een keuzecursus en een cursus met betrekking tot wetenschappelijke integriteit). De aangeboden minoren beslaan de breedte van het biomedisch vakgebied en kunnen samen met studenten geneeskunde of studenten van andere faculteiten (waaronder natuurwetenschappen) gevolgd worden. De minoren zijn verdiepend in een methodologie van een specifiek vakgebied of een bepaald ziektegericht thema.
Totaal EC
60 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4
Minor 1
11 EC
 1. P1
 2. P2
Minor 2
11 EC
 1. P1
 2. P2

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kiest twee minoren.

Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
Keuzevak
3 EC
 1. P1

In de vrije ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.

Thesis & research
P1
P2
P3
P4
 1. P3
 2. P4