Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Biomedische Wetenschappen

Het studieprogramma is opgebouwd uit kwartalen en ieder kwartaal is inhoudelijk gezien opgebouwd uit een aantal leerlijnen:

Mechanismen van ziekte en gezondheid (samen met Geneeskunde)

Hierin bestudeer je de onderliggende mechanismen van ziekte en gezondheid op verschillende niveaus: van molecuul, cellen, organen en van individu tot de gehele populatie.

Context, Science and Innovation (samen met Geneeskunde)

In deze leerlijn ga je aan de slag om vragen uit de gezondheidszorg om te zetten in concrete vraagstellingen en onderzoek. Je leert om te kijken naar de wensen van verschillende belanghebbenden. In teamverband voer je een innovatie- en een wetenschappelijk project uit.

Professionaliteit

Je wordt ingedeeld in een groep van 8 studenten Biomedische Wetenschappen onder leiding van een coach. In deze groep besteed je aandacht aan je professionele ontwikkeling. Daarnaast heb je regelmatig bijeenkomsten met je learning community, die bestaat uit jouw coachgroep en drie coachgroepen met Geneeskundestudenten. In de learning community bespreek je de voortgang in het bestuderen van de stof en de integratie van de verschillende leerlijnen.

Research (voor Biomedische Wetenschappen)

Je ontwikkelt hier vaardigheden om goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen. Denk hierbij aan het formuleren van goede vraagstellingen, een goede opzet van je onderzoek maken, metingen verrichten, analyse van de resultaten en een goede verslaglegging.

Keuzeruimte

Een gedeelte van de opleiding kun je zelf vormgeven met keuzecursussen en minoren. Hiermee kun je je verder verbreden of verdiepen in zelfgekozen onderwerpen en ontwikkel je een eigen profiel.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Het eerste jaar is ingedeeld in 4 kwartalen van elk 10 weken. Onderwerpen van het eerste jaar zijn: Verwondering (kwartaal 1), Nature and nurture (kwartaal 2), Homeostase (kwartaal 3), en Aanval en verdediging (kwartaal 4).

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar ga je ook verder in kwartalen van 10 weken. Onderwerpen van het tweede jaar zijn: Levensfasen en nieuwvormingen (kwartaal 5) en Beweging en stroming (kwartaal 6), Biomedical evidence in practice (kwartaal 7), en Research in personalised healthcare (kwartaal 8).

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Het derde jaar staat in het teken van specialisatie. De eerste helft van het jaar kies je twee minoren, die je voorbereiden op een wetenschappelijke stage van 20 weken. Tijdens deze stage voer je je eigen onderzoek uit.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Biomedische Wetenschappen bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 ECTS komt, moet je in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stage

Het gehele 6e semester staat in het teken van de bachelorstage. Deze stage kan gezien worden als een afsluitende proeve van bekwaamheid; op dit punt van de opleiding dienen studenten in staat te zijn om onder supervisie een onderzoek uit te voeren binnen een van de deelgebieden van de biomedische wetenschappen. Studenten krijgen op individuele basis te maken met alle fasen van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in een specialistisch deelgebied van de biomedische wetenschappen. In principe loop je de stage op een van de afdelingen van het Radboudumc zodat je zo goed mogelijk voorbereid wordt op de master biomedical sciences.

Studeren in het buitenland

De opleiding volg je in principe geheel op de faculteit. Onder zeer strikte voorwaarden is het bij hoge uitzondering soms toegestaan om je bachelorstage in het buitenland te doen. Alleen via deelname aan het bachelor honours programma loop je standaard je bachelorstage in het buitenland.

De aansluitende master Biomedical Sciences biedt overigens zeer veel mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Dan is de Radboud Honours Academy iets voor jou. Tijdens dit traject leer je veel over de wetenschappelijke wereld en ontmoet je studenten van andere disciplines.