Toelating en inschrijving

Deze opleiding heeft numerus fixus met een capaciteit van 100. Je kunt maximaal 2 keer deelnemen. Aanmelding sluit op

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Ben jij geïnteresseerd in de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen? Op deze pagina lees je wat de toelatingseisen zijn en hoe jij jezelf kunt aanmelden. 

 • Voor uitgebreide informatie over de vormgeving en uitvoering van selectie bekijk de Regeling Selectie en Plaatsing.
 • Wil je starten met een Numerus Fixus opleiding, maar wijk je af van de regels? Lees dan meer over de mogelijkheden

 

Informatie voor aanstaande studenten van de Bachelor Biomedische Wetenschappen met betrekking tot COVID-19 maatregelen

Indien je door de COVID-19 maatregelen je vooropleiding niet op tijd kan afronden (bijvoorbeeld je eerste jaar van je hbo-opleiding), neem dan contact op met studieadviseurbmw [at] radboudumc.nl.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Informatie over de selectieprocedure voorjaar 2023 (voor een opleidingsplaats studiejaar 2023-2024)*

De kwalitatieve selectiecriteria waarop kandidaten worden getoetst, zijn:

 • motivatie voor de studie Biomedische wetenschappen aan de Radboud Universiteit;
 • het kennisniveau van de middelbare schoolvakken biologie, natuur- en scheikunde op niveau eindexamen (Nederlands) vwo 2023 en de mate waarin de kandidaat in staat is deze kennis toe te passen op voor de opleiding relevante vraagstellingen;
 • probleemoplossende vaardigheden.

Kandidaten worden geselecteerd via de volgende toetsing:

 • een huiswerkopdracht;
 • selectietoetsen die in Nijmegen worden afgenomen tijdens de selectiedag op zaterdag 4 maart 2023*.

Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat:

 • zij op de selectiedag de gehele dag beschikbaar zijn om de selectietoetsen in Nijmegen af te leggen;
 • het niet mogelijk is om de selectietoetsing digitaal of elders** af te leggen;
 • er geen inhaaltoetsen of alternatieve selectiedagen mogelijk zijn;
 • de selectietoetsing Nederlandstalig is.

**Deelname vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk
Woon jij in het Caribisch deel van het koninkrijk? Meld je dan eerst aan voor de opleiding in Studielink en daarna op het onderstaande e-mailadres. Doe dit uiterlijk 1 december 2022 en vermeld het studentnummer dat je na je aanmelding in Studielink hebt ontvangen.

Verloopt voor jou de selectieprocedure niet volgens planning?
Lees eerst de informatie onderaan deze pagina:
1. Algemene informatie selectieprocedures 2023
2. Schema selectieprocedures 2023
3. Deelnemen aan twee selectieprocedures
4. Huiswerkopdracht en selectietoetsen Biomedische Wetenschappen
en lees de Regeling Selectie en Plaatsing Bacheloropleidingen Radboud Universiteit.

Als je die informatie hebt gelezen en daarna nog vragen hebt, kun je terecht bij decentraleselectiebmw [at] radboudumc.nl.

*Voorbehoud onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet voldoende voorziet, of in die gevallen waarin de regeling als gevolg van onvoorziene omstandigheden (zoals maatregelen verband houdend met SARS-CoV-2) (deels) buiten toepassing dient te worden gelaten of gewijzigd dient te worden uitgevoerd, beslist het college van bestuur. Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de wet.

Zie voor de volledige tekst van Artikel 9.3 Vangnetbepaling in de ‘Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2023-2024’.

Naar Studielink