Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Communicatie- en Informatiewetenschappen

Opbouw van de bachelor

Het jaar bestaat uit vier perioden. Iedere periode bevat zeven cursusweken en één tot vijf studieweken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Gedurende de hele opleiding is er een sterke koppeling tussen theorie en praktijk: je vertaalt de kennis die je opdoet meteen naar communicatieve situaties uit de praktijk van organisaties. De Nijmeegse opleiding legt het accent op de inzet van taal bij organisaties in een meertalige context.

Bij Communicatie- en Informatiewetenschappen leer je strategisch communiceren in het bedrijfsleven, bij overheden en in non-profitorganisaties (organisaties zonder winstoogmerk). Je gaat je verdiepen in thema's als marketingcommunicatie, gezondheidscommunicatie, crisiscommunicatie en sociale media. Je vergroot je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, maar ook in het Engels.

Globale opbouw van de drie studiejaren

In het eerste jaar volg je inleidende cursussen om het volledige vakgebied te leren kennen. Je krijgt een brede basiskennis van de wisselwerking tussen taal, communicatie en cultuur in organisaties. Deze kennis pas je meteen toe op communicatieve situaties uit de dagelijkse praktijk. In het tweede en derde jaar bouw je de kennis van het eerste jaar verder uit en ga je meer de diepte in. In het laatste jaar is er ruimte om te kiezen voor het onderwerp waar jij je verder in wilt specialiseren. 

Gedurende de driejarige bachelor leer je ook hoe je een onderzoek opzet, data verzamelt, en analyseert. Je leert over verschillende kwalitatieve (interviews, focus groepen, interactie analyse) en kwantitatieve (experiment, enquête, corpus) onderzoeksmethoden, zodat je in staat zult zijn de juiste methode te kiezen afhankelijk van een academische of professionele onderzoeksvraag. De theoretische, praktijk- en methodologische kennis die je tijdens de bachelor opdoet, komt samen bij het schrijven van de bachelorscriptie, waarmee je de opleiding in het derde jaar afsluit.

Instruction modes

Curriculum

 • Jaarprogramma jaar 1

  Je maakt in het eerste jaar kennis met alle vormen van communicatie: communicatie tussen (groepen) mensen en interculturele communicatie, communicatiemiddelen en -technieken en nieuwe media. Je volgt colleges over organisatiestructuren en marktmechanismen. Je werkt aan je academische vaardigheden en oefent met het analyseren en begrijpen van cultuurverschillen in communicatie. Je leert bijvoorbeeld hoe je (in verschillenden landen) een nieuw product lanceert of welk soort taal je gebruikt om effectief te communiceren. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  Je verdiept je verder in verschillende vormen van communicatie. Je onderzoekt specialistische domeinen van communicatie zoals gezondheidscommunicatie of sociale media. Je leert wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en communicatieve vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, waarbij er veel ruimte is voor (voorbeeld)situaties uit de praktijk.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema’s breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Study abroad

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Additional challenge

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.