Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EER student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EER student

Begindatum
Einddatum

Aanmelden na 1 juli is mogelijk, maar houd er rekening mee dat we je dan geen garantie meer kunnen bieden op tijdige verwerking.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Wil je nog in het huidige studiejaar instromen? Lees dan hier verder.

Naar Studielink