Waarom de studie Communicatiewetenschap in Nijmegen?

Sluit de berichtgeving van het Jeugdjournaal aan bij de nieuwsbehoeften van kinderen? En hoe kun je Virtual Reality inzetten om probleemjongeren te helpen in stress-situaties? In een wereld waar media overal en altijd aanwezig zijn, is een groeiende behoefte aan academisch geschoolde communicatieprofessionals. De bacheloropleiding Communicatiewetenschap leidt je op tot een adaptieve en autonome communicatie- professional met een flinke dosis expertise, ervaring en contacten in het werkveld.

Praktijkgericht

De bachelor bereidt je voor op het werkveld, door theorie aan de praktijk te koppelen. Elk jaar werk je aan een onderzoeksproject waarin je met een groepje medestudenten een eigen maatschappelijk relevant onderzoek opzet en uitvoert. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe nieuws aan kinderen wordt gebracht in Het Jeugdjournaal, of welke gevolgen de berichtgeving over de vluchtelingenproblematiek heeft op mensen. In het derde studiejaar loop je stage. Zo verwerf je de onderzoekende houding die je later op de arbeidsmarkt nodig hebt.

Generation Next

Communicatiewetenschap in Nijmegen richt de blik op de toekomst. Zo zijn we gespecialiseerd in onderzoek naar kinderen en jongeren, en leer je als student in te spelen op het altijd veranderende medialandschap. Tijdens de opleiding bouw je uitgebreide achtergrondkennis op, waarmee je niet alleen om kunt gaan met de mediavormen en technologieën van nu, maar ook die van de toekomst. Je verwerft zo een kritische en creatieve houding, die leidt tot de flexibiliteit om kennis en inzichten te actualiseren. Deze houding heb je later in je professionele carrière nodig.

Persoonlijk contact

Uniek is dat elke eerstejaars – naast een studieadviseur – ook een eigen docent-mentor en student-buddy heeft bij wie je terecht kunt met vragen. We zijn een relatief kleinschalige opleiding: ieder jaar stromen er ongeveer 80 studenten in. Hierdoor is er veel persoonlijk contact tussen studenten en docenten. We zien elkaar niet alleen tijdens onderwijsbijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook tijdens borrels en activiteiten van studievereniging Mycelium. Ook na afronding van de studie houden studenten, docenten en alumni contact, bijvoorbeeld via social media en onze alumnikring.

Verander je perspectief

We zijn ervan overtuigd dat een brede blik leidt tot nieuwe en verrassende inzichten en veelzijdige studenten. Onze docenten brengen verschillende disciplines samen, en daarvan profiteer jij tijdens je opleiding. Je leert vanuit diverse invalshoeken kijken naar communicatiewetenschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld vanuit de psychologie en sociologie. Die brede maatschappij- en gedragswetenschappelijke benadering is kenmerkend voor onze opleiding: het gaat om de werking van media in de samenleving als geheel en bij individuele mediagebruikers.

Vrijheid om eigen interesses te volgen

In de Leerprojecten en Bachelorthesis kun je jouw eigen richting kiezen: we bieden een veelzijdigheid aan thema’s aan, zodat er voor ieder wat wils is. Daarnaast heb je – naast de vrij te kiezen stage – ook nog voldoende vrije ruimte. In deze ruimte kun je cursussen bij andere opleidingen volgen, zoals bij Bedrijfskunde, Psychologie of Sociologie. Bovendien zijn er in het derde jaar mogelijkheden om te studeren in het buitenland. We hebben uitwisselingscontracten met bijvoorbeeld de universiteit van Bergen (Noorwegen), de Universita Autonoma de Barcelona (Spanje) en de Universiteit van Antwerpen (België).

Hoog slagingspercentage

De bacheloropleiding Communicatiewetenschap heeft een hoog slagingspercentage: 80% van de studenten rondt de bachelor in vier jaar succesvol af.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit?