Julia Draaisma

Portret Julia Draaisma
Vooral het leren van begrijpen van verschillende standpunten is in mijn werk iets wat ik heel veel toepas.
Naam
Julia Draaisma
Opleiding
Economie en Bedrijfseconomie
Startdatum studie
Einddatum studie
Huidige functie
Beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Oud-student Julia Draaisma studeerde Economie en Bedrijfseconomie.

Wat is uw huidige baan en wat zijn uw taken?

Beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier ben ik onder andere projectleider acute zorg, wat inhoudt dat ik de verschillende projecten rondom acute zorg coördineer. Ook werk ik mee aan verschillende adviezen over passende wijze van bekostiging van verschillende vormen van zorg.

Welke vaardigheden en kennis, ontwikkeld in de bachelor, past u hedendaags toe?

Vaardigheden als het schrijven van een goed stuk natuurlijk, als ook het geven van presentaties doe ik zeer regelmatig. Maar vooral het leren van begrijpen van verschillende standpunten is in mijn werk iets wat ik heel veel toepas.

Wat vond u goed aan de bachelor en waarom?

De bachelor Economie en Bedrijfseconomie heeft mij een breed perspectief van economische theorieën geleerd. Hierdoor leer je kritisch te kijken naar verschillende theorieën en wanneer nodig deze toe te passen.

Voldeed de (kwaliteit van de) bachelor aan uw verwachtingen? En waarom?

Ja de bachelor voldeed zeker aan mijn verwachtingen: breed economisch perspectief en bood ook genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van stages of in het buitenland studeren.

Heeft u geleerd tijdens de bacheloropleiding om anders naar uw vakgebied te kijken? Of anders te kijken naar actuele gebeurtenissen zoals politieke of economische ontwikkelingen? In andere woorden: heeft u uw perspectief veranderd?

Ja, de economische crisis begon net toen ik begon met studeren. Dus vanaf het begin van de opleiding hebben we hierover vaak gesproken in verschillende vakken. Hierdoor heb ik een veel beter begrip gekregen van de aanleiding tot de crisis en welke factoren hier een rol in spelen.

Wat is volgens u de maatschappelijke relevantie van uw vakgebied; waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze expertise?

Het is belangrijk dat er mensen zijn met economische expertise, omdat die goede perspectieven kunnen bieden. Al zijn economen wel goed in argumenten als: aan de ene kant...., aan de andere kant..... Dan is het aan jezelf om hier een afweging in te maken en een juiste keuze te maken.