Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Minor Economie & Recht

Voor toekomstige economen kan het belangrijk zijn dat zij de juridische gevolgen van hun beslissingen kunnen inschatten. Bijvoorbeeld wanneer zij bij een grote multinational komen te werken. Economiestudenten kunnen zich met een minor Recht van hun medestudenten onderscheiden. Na afronding van een minor Recht hebben studenten, naast toegang tot een mastervariant bij Economie, ook toegang tot twee masterspecialisaties van Nederlands Recht of tot de master Fiscaal Recht. Aan deze masters is echter geen civiel effect gekoppeld. Dat wil zeggen dat het afronden van deze studie geen toegang geeft tot de advocatuur en rechterlijke macht, inclusief het openbaar ministerie. 

Over dit studieprogramma

Twee masters binnen bereik

Met de minor Economie & Recht komen twee mastertitels binnen bereik. De afronding van de bachelor Economie en Bedrijfseconomie geeft toegang tot één van de specialisaties van de masteropleiding Economics. Met een minor Economie & Recht erbij krijgen studenten daarnaast toegang tot enkele masteropleidingen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Uiteraard vraagt dit wel om extra inspanning. Van de studielast aan rechtenvakken kan 24 EC worden ingezet voor de keuzeruimte in de bachelor Economie en Bedrijfseconomie. De overige EC's komen bovenop het bachelortotaal van 180 EC. Studenten wordt daarom aangeraden om al in het eerste of tweede studiejaar met deze minor te starten. 

Masterspecialisatie Ondernemingsrecht 

Studenten verdiepen zich in de juridische aspecten van onder meer financiering, risicomanagement en reorganisaties. Ze komen alles te weten over onderwerpen als corporate governance issues, procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen, rechtspersoonlijkheidstheorieën, vertegenwoordiging, medezeggenschap en besluitvorming in de bestuurskamer. Klik hier voor meer informatie. 

Masterspecialisatie Financieel Recht 

Het financieel recht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen, versterkt door de financiële crisis. Financiële producten worden onderworpen aan een goedkeuringsproces, er is een provisieverbod voor financiële dienstverleners en de Europese Centrale Bank (ECB) gaat rechtstreeks toezicht houden op de Europese grootbanken: slechts een greep uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze explosie aan wetten en regels vraagt om specialisten in het financieel recht. Studenten die deze masterspecialisatie volgen worden zulke specialisten. Klik hier voor meer informatie. 

Master Fiscaal Recht

Bij ondernemen komt een hoop fiscale wet- en regelgeving kijken: Een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer of bedrijfsuitbreiding over de landsgrenzen. Vraagstukken op het gebied van omzetbelasting, van vennootschapsbelasting, loonboekhouding of schenkbelasting. De ene oplossing kan fiscaal voordeliger zijn dan de andere. Als fiscalist leren studenten om die mogelijkheden grondig te analyseren en daarover te adviseren. Klik hier voor meer informatie. 

Specialisaties