Studieprogramma bachelor European Law School jaar 2 specialisatie Juridisch vertalen

Studiejaar
2

De specialisatie Juridisch Vertalen Frans-Nederlands wordt gegeven door docenten van zowel de Faculteit der Letteren als de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Aan deze specialisatie nemen tweedejaars ELS-studenten en studenten Franse taal en cultuur deel. Als ELS-student ga je eerst aan de slag met een basiscursus schriftelijke taalverwerving Frans. In de specialisatie ga je aan de slag met een breed scala aan juridische teksten waarin zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen.

Over dit studieprogramma

Juridisch vertalen is een vak apart, waarin je niet alleen met de uitdaging van het vertalen van de ene taal naar de andere in aanraking komt, maar ook met het juridisch jargon en een heel specifiek register. De arbeidsmarkt staat op dit moment te springen om juridisch vertalers en daarom is er een specialisatie ontwikkeld die je laat kennismaken met het vertalen van juridische teksten van het Frans naar het Nederlands. Dit is een mooie opstap richting een carrière als vertaler bij bijvoorbeeld de Europese Unie of andere internationale en regionale hoven die het Frans als officiële taal gebruiken, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Internationaal Gerechtshof. Na een eerste baan als vertaler staan ook andere (meer juridische of beleidsmatige) binnen de Europese Unie voor je open. Ook in de Nederlandse setting kan je met het Frans in aanraking komen, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf waarvoor je werkt een vestiging heeft in Frankrijk of wanneer je een asielzoeker vertegenwoordigt uit een Franstalig land.

Totaal EC
60 EC

De in totaal 10 EC van de vertaalspecialisatie worden in het tweede ELS-jaar vrijgemaakt doordat de studenten het vak Various Concepts in International Law (5 EC) niet volgen en doordat er van de vakken Staatsrecht 2 EC, Straf(proces)recht II 1 EC en Bestuurs(proces)recht II 2 EC wordt afgehaald.