Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Ben jij geïnteresseerd in een bacheloropleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid? Lees op deze pagina wat de toelatingseisen zijn en hoe jij jezelf kunt inschrijven.

Wil je nog in het huidige studiejaar instromen? Lees dan hier verder.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink