Minorstage

De minorstage

Ook het komende jaar is een pilot-jaar. Als je in het derde jaar van de bachelor zit, kun je een minorstage doen. Als je belangstelling hebt, neem contact op met de Career Service officer voor een intakegesprek. Vervolgens vindt er nog een selectiegesprek plaats met één van de minorstagecoördinatoren: dr. Justine Bakker voor Theologie/Religiewetenschappen; dr. Cees Leijenhorst voor Filosofie. Zij geven groen licht om met een stage te kunnen starten. Je moet in ieder geval je propedeusejaar hebben gehaald.

Er vindt ook een gesprek plaats bij de beoogde opdrachtgever (stageplaats) en wordt alles geformaliseerd in een stagecontract.

Beschrijving

De stageminor is bedoeld voor studenten die zich in het kader van hun opleiding willen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Deze minor biedt een grondige oriëntatie op je toekomst. De stage biedt een prachtige kans om kennis te maken met het praktische veld waarop de wetenschappelijke theorie en het onderzoek van jouw opleiding betrekking heeft. Het doel van een stage is je de gelegenheid te geven om inzichten en/of vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. De beroepspraktijk van de FTR-opleidingen is gevarieerd en een stage kan dan ook uiteenlopende invullingen krijgen.

Doelstelling

Na afloop van de stage:

  • ben je in staat het verloop van de stage in perspectief van je stagecontract te beschrijven;
  • kun je een goed beeld geven van de organisatie waar je stage hebt gelopen;
  • ben je in staat om te reflecteren op je inzet binnen de organisatie waar je stage hebt gelopen, je sterke punten en verbeterpunten;
  • kun je beschrijven welke capaciteiten, wensen en ambities je hebt voor een toekomstige werkplek.

Onderwijsvorm

De minorstage bedraagt 15 studiepunten. Dat is 420 uur, ruim 52 dagen in totaal. In voltijd besteed de student drie maanden aan de stage. De stage kan ook in deeltijd gedaan worden en dan duurt de stage zes maanden. In ieder geval moet 420 uur aan de stage besteed worden.

Stagehandleiding

De stagehandleiding is hier te downloaden (docx, 15 kB)

Stagecontract

Voordat je stage gaat lopen, wordt er een contract opgemaakt tussen jou de stage-instelling en de faculteit. Meestal krijg je op je stageadres ook een contract waarin verantwoordelijkheden en eventuele vergoedingen zijn geregeld.
Het contract is hier te downloaden. (docx, 184 kB)

Aanmelden

Wanneer je interesse hebt, neem dan contact op met career service offer van de faculteit.

Contact: careerservice-ftr [at] ru.nl (mailto:careerservice-ftr[at]ru[dot]nl)