Studieprogramma bachelor Filosofie jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar behandel je de hele geschiedenis van de westerse filosofie. Daarnaast krijg je een overzicht van de acht belangrijkste subdisciplines van de filosofie en leer je de basisvaardigheden van een filosoof. Zo stomen we je klaar voor een studie waarin je al snel veel keuzevrijheid krijgt.

Over dit studieprogramma

In het eerste studiejaar van de opleiding Filosofie maak je tijdens de colleges kennis met de geschiedenis van de filosofie, de verschillende onderdelen van de filosofie en een reeks vaardighedenvakken.

In de vier historische vakken van het eerste jaar bestudeer je de belangrijkste denkers uit de geschiedenis van de filosofie in hun historische samenhang. Je ontwikkelt daardoor een kapstok waaraan je je systematische kennis van de wijsbegeerte kunt ophangen.

In de acht systematische cursussen ontdekt je de belangrijkste subdisciplines van de filosofie. Zo onderzoek je de limieten van ons kenvermogen tijdens de cursus Kenleer en wetenschapsfilosofie en stel je de vraag naar de mens tijdens de cursus Filosofische antropologie.

Tot slot leer je in een drietal vaardighedenvakken op academisch niveau lezen, schrijven en spreken. Je leert zo de vaardigheden aan die je nodig hebt voor het opdoen en verwerken van filosofische kennis, zoals het schrijven van een essay en het kritisch beoordelen van argumenten.

Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4

Historische vakken

Totaal aantal EC: 16 EC

Systematische cursussen

Totaal aantal EC: 32 EC
4 EC
 1. P2
4 EC
 1. P3
 2. P4
 1. P3
 2. P4
4 EC
 1. P4

Vaardighedenvakken

Totaal aantal EC: 12 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
4 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4
0 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4