Studieprogramma bachelor Filosofie jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar bouw je verder op de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je gaat aan de slag met de belangrijkste teksten van de filosofische traditie. In het tweede jaar krijg je ook een actievere rol in de colleges en krijg je meer ruimte voor discussie en andere gesprekken.

Over dit studieprogramma

In het tweede jaar staan teksten van grote filosofen en meer recente filosofische teksten centraal. In de meeste gevallen zijn de teksten gekozen rond een thema, in andere gevallen gaat het om klassieke teksten op een bepaald filosofisch vakgebied. Je neemt deel aan een onderzoeksproject waarin je zelfstandig een onderzoek uitvoert naar een thema binnen de actuele filosofiebeoefening. 

Daarnaast vul je de eerste 15 studiepunten van je 30 studiepunten vrije ruimte in. Je kunt daarbij kiezen uit het onderwijsaanbod van de opleiding Filosofie, maar ook vakken volgen uit het aanbod van andere opleidingen, faculteiten of zelfs andere universiteiten. Zo stel je een onderwijsprogramma samen dat aansluit bij jouw wensen.

Grote teksten

In het tweede jaar staan een aantal ‘klassieke’ teksten uit de geschiedenis van de filosofie centraal. Het gaat daarbij om teksten waarvan de actualiteit en de zeggingskracht niet beperkt zijn gebleven tot de historische periode waarin ze zijn ontstaan, maar die tot mensen van alle tijden spreken. Deze teksten vragen steeds weer om nieuwe interpretaties en leiden telkens tot nieuwe vragen en discussies. Voorbeelden zijn Plato's De staat, Descartes' Meditaties en Heideggers Zijn en tijd.

Project

In het vak project maak je onder begeleiding van een docent en in samenwerking met andere studenten een bundel van essays. Je kiest je eigen vraagstelling, werkt die stapsgewijs (onderzoeksvoorstel, literatuuronderzoek, paper) uit en presenteert die aan de groep. Uiteindelijk werk je met je medestudenten toe naar een gezamenlijk eindproject in de vorm van een bundel artikelen. Maak je met jouw groep de beste bundel, dan wordt deze echt gedrukt.

Vrije ruimte

In het tweede jaar krijg je 15 EC vrije ruimte. Zo krijg je de mogelijkheid om je programma te verbreden of juist te verdiepen. Misschien heb je een interesse en politieke filosofie en wil je weleens zien hoe psychologen tegen hun eigen vakgebied aankijken. Volg dan een cursus uit de opleiding Psychologie. Of misschien heeft conflictstudies je interesse? Volg dan een minor bij het CICAM.

Wil je juist bij de filosofie blijven? Dan heeft de opleiding een breed aanbod aan filosofische vakken waarmee je je vrije ruimte kunt opvullen. Kies bijvoorbeeld een module uit het aanbod van Philosophy, Politics and Society.

De vrije ruimte maakt een brede oriëntatie mogelijk. Ze stelt je in staat jouw studietraject zo in te vullen dat ze nog beter aansluit bij jouw persoonlijke interesses en ambities.

Totaal EC
60 EC
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
Vrije ruimte
15 EC
  1. P3
  2. P4

In de vrije ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.