Studieprogramma bachelor Filosofie jaar 3

Studiejaar
3

In het derde en laatste jaar kies je zelf in welke onderwerpen je je wilt verdiepen. Dat doe je door de minorruimte in te vullen met vakken die jou het meest interesseren. Je schrijft daarnaast een bachelorwerkstuk over een thema dat jou aanspreekt.

Over dit studieprogramma

In het derde jaar krijg je de ruimte om je te specialiseren in de filosofische disciplines die je het meest interessant vindt. Om te beginnen kies je vier bachelorseminars uit een aanbod van acht. Het niveau van deze seminars ligt een stuk hoger dan in het onderwijs uit het tweede jaar en de inhoud verandert jaarlijks.

Daarnaast volg je twee minoren. Net als in het tweede jaar krijg je de ruimte om je programma aan te vullen met verdiepende vakken op het gebied van de filosofie, of met vakken van een andere opleiding. Daarnaast volg je een verplichte minor waarin je samen met andere geesteswetenschappers onderzoekt wat je rol in de maatschappij is. De flexibiliteit van het derde jaar maakt dat dit een uitstekend jaar is om naar het buitenland te gaan.

Tot slot sluit je de opleiding Filosofie af met een bachelorwerkstuk. Je kiest daarvoor een thema dat aansluit bij je filosofische voorkeur. Je hebt alle kennis en vaardigheden uit de rest van de opleiding nodig om een goed bachelorwerkstuk te schrijven.

Bachelorseminars

In het derde jaar kies je vier bachelorseminars uit een jaarlijks aanbod van acht. In deze cursussen worden filosofische auteurs of wijsgerig kernthema's behandeld, waarbij basiskennis van de filosofie wordt verondersteld. De onderwerpen zijn elk jaar nieuw en zijn gebaseerd op het onderzoek van de docent.

Hieronder vind je een overzicht van recent behandelde auteurs en/of thema's binnen de verschillende hoor-/werkcolleges.

 • Metafysica: Waarheid als probleem (2020), De tragische metafysica van de vroege Nietzsche (2019), Fenomenologie en naturalisme (2018)
 • Filosofische antropologie: Heidegger's Inleiding in de Filosofie (2020), De geschiedenis van het concept tijd (2019), Freud en de hedendaagse antropologie (2018)
 • Ethiek: Hedendaagse normatieve ethiek (2020), Hedendaagse ethische theorieën (2019), Grondslagen van de ethiek (2018)
 • Sociale en politieke filosofie: Milieufilosofie (2020), De sociale en politieke filosofie van G.W.F. Hegel (2019), Marx en Marxisme (2018)
 • Taalfilosofie: Over wat er is – Een analytische-ontologische zoektocht (2018 - 2020)
 • Cognitiefilosofie: Philosophy of Psychiatry (2019 & 2020), Philosophy of emotion (2018)
 • Geschiedenis van de filosofie: Locke and Leibniz on Human Understanding (2020), Hellenistische ethiek (2019), The Leibniz-Clarke Correspondence (2018 & 2019)

 

FTR-minor

In het derde jaar volg je de verplichte FTR-minor. Deze minor bestaat uit de vakken ‘Filosofie als Tijdsdiagnose & cultuurkritiek', 'Planeet en politiek' en ‘Geesteswetenschappen en samenleving'. Daarnaast volg je in het derde jaar een minor naar keuze.

Bachelorwerkstuk

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk. Het werkstuk bestaat uit een verhandeling op één van de acht vakgebieden die in het B3-onderwijs worden verzorgd. Het bachelorwerkstuk biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen in een specialistisch wijsgerige vraagstelling en vormt een goede academische onderzoeks- en schrijfoefening ter voorbereiding op de afstudeerscriptie in de masteropleiding.

Totaal EC
60 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4

Vier bachelorseminars naar keuze

Minimaal 20 EC
5 EC
 1. P1
 2. P2
5 EC
 1. P3
 2. P4
 1. P3
 2. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.

Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
Minor
15 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4

In de vrij ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.

Thesis & research
P1
P2
P3
P4
Bachelorwerkstuk
10 EC
 1. P1
 2. P2
 3. P3
 4. P4