Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Franse Taal en Cultuur

De opleiding Franse Taal en Cultuur is een studierichting binnen de bachelor Romaanse Talen en Culturen. Voordat je met je studie begint, heb je binnen deze bachelor gekozen voor de richting Spaans of Frans.

Opbouw van de studie

Elk studiejaar van de bachelor Franse Taal en Cultuur bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes van 10 weken, die worden afgesloten met tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 EC.

In het eerste jaar besteed je meer dan een kwart van je tijd aan taalverwerving. Dit doe je in groepen en ook zelfstandig, bijvoorbeeld door Franse televisie en films te kijken. Je bestudeert de structuur van de Franse taal op een taalkundige manier en leert over de geschiedenis, cultuur en literatuur van de Franstalige wereld. In het tweede en derde jaar bouw je deze kennis verder uit en werk je aan je academische vaardigheden, zoals het zoeken naar en analyseren van literatuur, het schrijven van werkstukken en het geven van presentaties. Aan het einde van het derde jaar ben je in staat zelfstandig onderzoek uit te voeren en schrijf je hierover een bachelorwerkstuk.

Een vlotte start!

Vanaf de eerste dag zijn bijna alle colleges in het Frans. Dat lijkt pittig, maar je went er snel aan. Bovendien start je de opleiding met de ‘immersion immédiate’, waardoor je de taal in korte tijd steeds beter onder de knie krijgt. Deze 'immersion' bestaat uit een extra programma waarin je werkt aan je beheersing van het Frans (grammatica, uitspraakoefeningen, film, muziek, literatuur). In kleinschalige hoor- en werkcolleges ben je vanaf het eerste moment intensief bezig met de taal en cultuur van jouw keuze. Niet alleen met grammatica en spreek- en schrijfvaardigheid, maar bijvoorbeeld ook door het kijken en recenseren van films of het discussiëren over literatuur.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Tijdens je studie leer je de Franse taal van binnen en van buiten kennen. Het eerste jaar is vooral een oriëntatie op het vakgebied. Alle onderdelen komen aan bod, zodat je een goed beeld van de studie krijgt. Je oefent met luistervaardigheid en spreekvaardigheid en doet kennis op van onder meer grammatica en uitspraak. Je bestudeert natuurlijk ook de Franstalige cultuur: van literatuur, architectuur en geschiedenis tot aan muziek, theater en film. Ook werk je aan je academische vaardigheden door het uitvoeren van literatuuronderzoek, het maken van analyses, het geven van presentaties en het schrijven van essays. In het eerste jaar ga je de Franse taal en cultuur bovendien van binnenuit verkennen tijdens een meerdaagse studiereis naar Parijs.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar bouw je je kennis uit het eerste jaar verder uit en je verdiept je in specifieke onderwerpen, zoals bekende Franse literatuur en intercultureel communiceren.

  Ook ga je met je studiegenoten op excursie naar het Europees Parlement in Brussel. Je leert de Franse taal op een wetenschappelijke manier te benaderen en oefent en verbetert de academische (onderzoeks)vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Studeren in het buitenland is dé manier om te werken aan je taalvaardigheid en om een andere cultuur beter te leren kennen. Daarom studeer je in het eerste semester van het derde jaar ongeveer zes maanden aan een Franstalige universiteit, bijvoorbeeld Aix-en-Provence, Bordeaux, Lausanne of Parijs, of – buiten Europa – in Dakar, Martinique, Trois-Rivières (Québec) of Nouméa (Nieuw-Caledonië). De vakken die je daar afrondt, zijn onderdeel van de geïntegreerde buitenlandminor van de opleiding Franse Taal en Cultuur. Vanuit de opleiding zijn er goede contacten met universiteiten in Franstalige landen en kun je hulp krijgen bij het vinden van een geschikte plek.

  Naast je buitenlandverblijf in het eerste semester volg je nog een aantal andere minor-onderdelen. Zo neem je gedurende je buitenlandverblijf al deel aan een online reflectiecursus en loop je in het tweede semester stage of doe je mee aan een denktank waarin je met medestudenten werkt aan een concrete opdracht van een instelling of bedrijf.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De programma Franse Taal en Cultuur bestaat jaarlijks uit 60 EC (European Credits), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland is dé ideale manier om te werken aan je taalvaardigheid en om een andere cultuur beter te leren kennen. Daarom studeer je in het eerste semester van het derde jaar ongeveer zes maanden aan een Franstalige universiteit, bijvoorbeeld Aix-en-Provence, Bordeaux, Lausanne of Parijs, of – buiten Europa – in Dakar, Martinique, Trois-Rivières (Québec) of Nouméa (Nieuw-Caledonië). De vakken die je daar afrondt, zijn onderdeel van de vaste buitenlandminor van de opleiding Franse Taal en Cultuur. Vanuit de opleiding zijn er goede contacten met universiteiten in Franstalige landen en kun je hulp krijgen bij het vinden van een geschikte plek.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.