Studieprogramma bachelor Geneeskunde jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar ga je aan de slag met de onderwerpen Verwondering (kwartaal 1), Nature and nurture (kwartaal 2), Homeostase (kwartaal 3), en Aanval en verdediging (kwartaal 4).

Over dit studieprogramma

Eerste kwartaal: Verwondering

Een kennismaking en onderdompeling in je nieuwe omgeving. Je krijgt een inleiding op veel verschillende terreinen uit het bachelorcurriculum.

Tweede kwartaal: Nature and nurture

Wat is de rol van erfelijke aanleg (nature) en gezondheidsgedrag (nurture) op de gezondheid van de mens? Je onderzoekt beide mechanismen en ontdekt het samenspel hiertussen.

Derde kwartaal: Homeostase 

Hoe zorgt het lichaam ervoor dat alle processen in evenwicht blijven? Je leert begrijpen hoe ademhaling, circulatie, spijsvertering en de energievoorziening in het lichaam werken.

Vierde kwartaal: Aanval en verdediging

Hier leer je onder andere over het immuunsysteem. Hoe verdedigt het lichaam zich tegen micro-organismen en hoe verloopt een infectie?

Totaal EC
60 EC