Studieprogramma bachelor Geneeskunde jaar 2

Studiejaar
2

In het eerste halfjaar ga je aan de slag met de onderwerpen Levensfasen en nieuwvorming (kwartaal 5) en Beweging en stroming (kwartaal 6).

In het tweede halfjaar staan specifieke gezondheidsvraagstukken centraal. Je verdiept je in de achtergronden van die vraagstukken en in de mogelijkheden voor diagnostiek, preventie en behandeling.

Over dit studieprogramma

Kwartaal 5 en 6

De eerste helft van het tweede studiejaar kent een vergelijkbare opzet als het eerste studiejaar. In kwartaal 5 staan levensfasen en nieuwvorming centraal en kwartaal 6 heeft als thema beweging en stroming. In dit jaar vindt via de leerlijnen verdere verdieping plaats van wat je in het eerste jaar geleerd hebt.

Kwartaal 7 en 8

Vanaf kwartaal 7 wordt de overlap met het curriculum van Biomedische Wetenschappen geleidelijk kleiner en komen er steeds meer specifieke aspecten van de geneeskunde aan bod.

Klinische vraagstukken en vaardigheden (KVV)

Vanaf kwartaal 7 volg je de leerlijn Klinische vraagstukken en vaardigheden (KVV). In deze lijn leer je klinisch te redeneren in een aantal geselecteerde vraagstukken rondom gezondheid en ziekte. Je leert vaardigheden aan om in die vraagstukken persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. De lijn KVV bestaat uit vijf clusters, A t/m E. De clusters zijn verspreid over de laatste zes kwartalen van de bacheloropleiding. Ze lopen dus door in het derde bachelorjaar. Tijdens deze kwartalen werk je deels individueel en deels samen met andere geneeskundestudenten aan de ontwikkeling van competenties in het kader van de klinische vraagstukken.

De clusters hebben elk een eigen thema:

  • A Circulatie, respiratie en nierfalen (280 studiebelastingsuren)
  • B Zenuwstelsel 1, zintuigen, bewegingsapparaat (200 studiebelastingsuren)
  • C Abdomen, kleine bekken, urogenitaal stelsel (280 studiebelastingsuren)
  • D Zenuwstelsel 2, psychoproblematiek, huid (200 studiebelastingsuren)
  • E Algemeen en integratie vraagstukken (400 studiebelastingsuren)

 

Overige lijnen

In kwartaal 7 en 8 besteed je per kwartaal 240 studiebelastingsuren (60%) van de tijd aan de lijn KVV. De overige 160 studiebelastingsuren zijn bedoeld voor het voortzetten van de lijn Professionaliteit en de afronding van de lijn Context, science and innovation.

Totaal EC
56 EC
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2
5 EC

In de vrije ruimte kun je vakken kiezen in aanvulling op je verplichte en keuzevakken. Deze vakken hoeven niet gerelateerd te zijn aan je opleiding.