Studieprogramma bachelor Geneeskunde jaar 3

Studiejaar
3

Ook in kwartaal 9 en kwartaal 10 is per kwartaal 240 studiebelastingsuren (60%) van de tijd beschikbaar voor de lijn Klinische vraagstukken en vaardigheden (KVV). Daarnaast volg je een minor, eventueel samen met studenten Biomedische Wetenschappen en/of studenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Van de kwartalen 11 en 12 besteed je één kwartaal volledig aan KVV (Cluster E, 400 studiebelastingsuren). Het andere kwartaal besteed je aan een tweede minor (400 studiebelastingsuren). Deze minor is vrij in te vullen en kan in overleg in het buitenland gevolgd worden.

Totaal EC
64 EC
Keuzecursussen
P1
P2
P3
P4
Minor vijfde semester
12 EC
  1. P1
  2. P2
Minor zesde semester
14 EC
  1. P4

Keuzecursussen zijn vakken die je kunt kiezen binnen je vakgebied. Je kunt een keuze maken uit bovenstaande lijst.