Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Geneeskunde

Het studieprogramma is opgebouwd uit kwartalen. Ieder kwartaal is inhoudelijk gezien opgebouwd uit de volgende leerlijnen:

Mechanismen van ziekte en gezondheid (samen met Biomedische wetenschappen)

Hierin bestudeer je de onderliggende mechanismen van ziekte en gezondheid op verschillende niveaus: van molecuul, cellen, organen en van individu tot de gehele populatie.

Context, Science and Innovation (samen met Biomedische wetenschappen)

In deze leerlijn ga je aan de slag om vragen uit de gezondheidszorg om te zetten in concrete vraagstellingen en onderzoek. Je leert om te kijken naar de wensen van verschillende belanghebbenden. In teamverband voer je een innovatie- en een wetenschappelijk project uit.

Professionaliteit

Je wordt ingedeeld in een groep van acht studenten Geneeskunde onder leiding van een coach. In deze groep besteed je aandacht aan je professionele ontwikkeling. Daarnaast heb je regelmatig bijeenkomsten met je learning community, die bestaat uit jouw coachgroep en drie coachgroepen met Geneeskundestudenten. In de learning community bespreek je de voortgang in het bestuderen van de stof en de integratie van de verschillende leerlijnen.

Principes en praktijk van de geneeskunde (alleen Geneeskunde)

In deze leerlijn leer je vaardigheden die specifiek zijn voor geneeskunde zoals communicatieonderwijs, klinisch redeneren maar ook het doen van lichamelijk onderzoek.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar ga je aan de slag met de onderwerpen Verwondering (kwartaal 1), Nature and nurture (kwartaal 2), Homeostase (kwartaal 3), en Aanval en verdediging (kwartaal 4).

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het eerste halfjaar ga je aan de slag met de onderwerpen Levensfasen en nieuwvorming (kwartaal 5) en Beweging en stroming (kwartaal 6).

  In het tweede halfjaar staan specifieke gezondheidsvraagstukken centraal. Je verdiept je in de achtergronden van die vraagstukken en in de mogelijkheden voor diagnostiek, preventie en behandeling.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  Ook in kwartaal 9 en kwartaal 10 is per kwartaal 240 studiebelastingsuren (60%) van de tijd beschikbaar voor de lijn Klinische vraagstukken en vaardigheden (KVV). Daarnaast volg je een minor, eventueel samen met studenten Biomedische Wetenschappen en/of studenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

  Van de kwartalen 11 en 12 besteed je één kwartaal volledig aan KVV (Cluster E, 400 studiebelastingsuren). Het andere kwartaal besteed je aan een tweede minor (400 studiebelastingsuren). Deze minor is vrij in te vullen en kan in overleg in het buitenland gevolgd worden.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding Geneeskunde bestaat jaarlijks uit 60 ects (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 ects komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Stage

In de reguliere bachelor geneeskunde is geen stage geprogrammeerd.

Studeren in het buitenland

De bacheloropleiding volg je in principe geheel op de faculteit. Alleen via deelname aan het bachelor honours programma loop je standaard een korte stage in het buitenland in het laatste jaar van de bachelor.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Dan is de Radboud Honours Academy iets voor jou. Tijdens dit traject leer je veel over de wetenschappelijke wereld en ontmoet je studenten van andere disciplines.