Studieprogramma bachelor Geografie, Planologie en Milieu

Gedurende de drie jaar van het studieprogramma komen drie invalshoeken samen: globalisering, verduurzaming en verstedelijking. Je volgt algemene vakken, theoretisch en methodisch, en je volgt thematische vakken waarmee je je specialiseert in één dan de drie invalshoeken. Binnen globalisering staat de vraag centraal hoe we omgaan met stromen van mensen, goederen en informatie. Verstedelijking behandelt het ontstaan en behoud van steden, en de vraag hoe verstedelijking oorzaak en gevolg is van maatschappelijke ontwikkelingen. Centraal bij verduurzaming staat de vraag hoe we de overgang kunnen maken naar een duurzamere samenleving, met name in het kader van klimaatverandering.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar volg je veel gemeenschappelijke cursussen. Niet alleen met verschillende sporen binnen de bachelor, maar ook met andere disciplines van de faculteit. Je leert over de interactie tussen mensen en hun omgeving en tussen samenleving en ruimte en leert deze interactie te beschrijven en begrijpen. Daarnaast volg je vakken over de ontwikkeling van ruimtes, waarbij vragen centraal staan als “hoe en waarom is Nederland geworden zoals het nu is?” en over de ontwikkeling binnen steden en welke veranderingsprocessen hieraan ten grondslag liggen.

  Daarnaast leer je in het eerste jaar ook hoe je empirisch onderzoek uitvoert en werk je aan je academische vaardigheden. Als afsluiting van het eerste jaar integreer je de opgedane kennis en vaardigheden uit de inhoudelijke en methodologische vakken in een leerproject.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar verschuift de focus van het verkennen en beschrijven naar het verklaren en van daaruit handelen. Aan het einde van je eerste jaar kies je voor een spoor: globalisering, verduurzaming of verstedelijking. Naast gemeenschappelijke theorie- en methodegerichte vakken waarin deze stromingen aan bod komen, volg je ook thematische vakken die horen bij het gekozen spoor.

  Je volgt binnen alle sporen ook de cursus ‘Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland’ waarbij je de opgedane methodische kennis kunt toepassen bij een onderzoeksproject. Je onderzoekt een zelfgekozen thema in binnen- en buitenland, hierbij speelt de buitenlandse excursie een belangrijke rol.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het eerste halfjaar krijg je volop de mogelijkheid om jezelf inhoudelijk te profileren door de keuze van verdiepingsvakken die de opleiding aanbiedt en van andere keuzevakken. Je kunt ook een deel van het derde jaar in het buitenland doorbrengen. In het laatste deel van de bacheloropleiding volg je nog twee vakken, waaronder de cursus 'Regionale Ontwikkeling' die je leert om inhoudelijke en analytische inzichten te vertalen in beleidsstrategische concepten en visies. Tenslotte ligt de nadruk in het derde jaar op het toepassen van alles wat je hebt geleerd in de praktijk, oftewel de 'interventie' in ruimtelijke- en milieupraktijken. De opleiding wordt afgesloten met een bachelorscriptie, waarin studenten de eerder opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig kunnen toepassen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3
 • Educatieve Minor

  Het minorprogramma van 30 EC is verdeeld over het eerste semester, die plaatsvindt van september tot en met januari. Het semester bestaat uit twee perioden. Onderwijs op de Radboud Docenten Academie, stageactiviteiten en toetsing zijn per periode vormgegeven rond een centraal thema.

  In de eerste periode richt je je met name op het leren van de (individuele) leerling; in de tweede periode bekwaam je je in het lesgeven in klassenverband. Daarnaast is er een ontwikkeling van onderdelen van lessen naar grotere onderwijseenheden (lessen en lessenreeksen). In het begin van het programma werk je aan de hand van een concrete methode; aan het eind ontwerp je zelf onderdelen van leerarrangementen.

  Als leraar moet je volgens de wet aan bepaalde bekwaamheidseisen voldoen, die te maken hebben met drie rollen die je binnen het beroep van docent vervult. Deze rollen zijn:

  • Vakdidactisch specialist: je bent een academicus die de inhoud van zijn vak beheerst en die weet hoe je die vak inhoud het beste kunt vertalen naar onderwijs dat toegesneden is op verschillende doelgroepen van leerlingen in het VO. Deze rol wordt uitgewerkt in de onderwijslijn ‘Vakdidactiek’ (VD).
  • Pedagoog: je bent naast vakinhoudelijk ook pedagogisch onderlegd, zodat je jongeren (adolescenten) kunt ondersteunen in de ontwikkeling die ze doormaken. Je bent, kort gezegd, tot op zekere hoogte ook opvoeder. Deze rol wordt uitgewerkt in de onderwijslijn ‘Algemene Didactiek’ (AD).
  • Professional: je bent een werknemer die kan functioneren in een team. Dat team omvat niet alleen de collega-docenten van je eigen vak, maar ook de andere docenten en zelfs de hele school als professionele organisatie. Van jou als academicus wordt verwacht dat je de potentie hebt om daar een dynamische en initiatiefrijke functie in te  vervullen. Daarnaast ben je zelfsturend in de ontwikkeling van jouw professionele identiteit. Deze rol wordt uitgewerkt in de onderwijslijn ‘Persoonlijke Professionele Ontwikkeling’ (PPO).

  De Educatieve Minor geeft je een basis om deze rollen zelfstandig te vervullen en in je verdere carrière ten volle te ontplooien.

  Programma

  Bij Algemene Didactiek (AD) krijg je te maken met hoorcolleges die in principe minor breed worden gegeven, omdat de thema's voor alle vakgebieden relevant zijn. De werkcolleges kunnen in kleinere groepen worden gegeven. Tijdens werkcolleges zit je over het algemeen in vakoverstijgende groepen, dat wil zeggen samen met studenten uit een ander schoolvak.

  De colleges in de lijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling (PPO) hebben een flexibele inhoud die aansluit op je persoonlijke ontwikkeling. Meestal worden deze colleges in kleinere groepen van ongeveer vijftien studenten gegeven.

  Tijdens de colleges Vakdidactiek (VD) zit je in de regel alleen met de medestudenten uit je eigen schoolvak in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

  Studieprogramma Educatieve Minor

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
42
De opleiding GPM bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Omdat wij het als opleiding belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, willen we jullie actief aanmoedigen om eens over de grenzen van ons land te kijken. In het tweede jaar is er al een buitenlandse excursie, maar met name het derde jaar is geschikt om onderwijs te volgen in het buitenland. De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europa (via het Erasmus Mobility programma), in de Verenigde Staten (via ISEP) en er zijn bilaterale overeenkomsten, onder andere met universiteiten in Japan, Brazilië en Argentinië.

Meer informatie?

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum: hier vind je alles wat je moet weten om jouw studie of stage in het buitenland tot een succes te maken.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Dan is de Radboud Honours Academy iets voor jou. Tijdens dit traject leer je veel over de wetenschappelijke wereld en ontmoet je studenten van andere disciplines.