Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma bachelor Geografie, Planologie en Milieu jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar verschuift de focus van het verkennen en beschrijven naar het verklaren en van daaruit handelen. Aan het einde van je eerste jaar kies je voor een spoor: globalisering, verduurzaming of verstedelijking. Naast gemeenschappelijke theorie- en methodegerichte vakken waarin deze stromingen aan bod komen, volg je ook thematische vakken die horen bij het gekozen spoor.

Je volgt binnen alle sporen ook de cursus ‘Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland’ waarbij je de opgedane methodische kennis kunt toepassen bij een onderzoeksproject. Je onderzoekt een zelfgekozen thema in binnen- en buitenland, hierbij speelt de buitenlandse excursie een belangrijke rol.

Over dit studieprogramma

Elk studiejaar van de bachelor Geografie, Planologie en Milieu bestaat uit twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes. Per periode heb je de eerste acht weken onderwijs; de laatste weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens en het schrijven van werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Het studieprogramma combineert inhoudelijke met theoretische en methodische lijnen. Hierbij staan drie samenhangende invalshoeken centraal en kun je een van de volgende specialisaties kiezen: globalisering, verstedelijking of verduurzaming voor 18 EC. 

Totaal EC
60 EC

Specialisaties