Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Geschiedenis

Waar kun je nou beter de geschiedenis induiken dan in Nijmegen, de oudste stad van Nederland? Hier ligt het verleden voor het oprapen. Tijdens de opleiding maak je kennis met alle periodes en belangrijke onderwerpen in de geschiedenis en leer je hier kritisch naar te kijken vanuit verschillende perspectieven. Klopt het wat mensen schrijven over bijvoorbeeld de standensamenleving in de middeleeuwen of de economische voorspoed in de 'Gouden Eeuw'? Wat betekent het als we het hebben over ‘Europa’? Hoort Turkije daar dan ook bij? Waarom wel of niet, en hoe kun je dat beargumenteren vanuit verschillende bronnen? Met dit soort vragen ga je in de opleiding actief aan de slag.

Het vak actief veroveren

Want Geschiedenis studeren betekent niet dat je alleen luistert naar docenten en passief de stof opneemt en reproduceert. Er is werk aan de winkel! Je moet een vak ‘actief veroveren' en eigen maken. Door schriftelijke opdrachten word je gestimuleerd om zelf kennis en inzicht te verwerven. Dankzij ons kleinschalige onderwijs krijg je direct feedback van je docenten. Zo ontwikkel je geleidelijk de kritische blik die een historicus eigen is.

Opbouw van de bachelor

Elk studiejaar van de bachelor Geschiedenis bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes, die worden afgesloten met tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 EC.

In het eerste jaar krijg je een introductie in de geschiedenis. Je volgt onder meer colleges over de oudheid, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd, verdiept je in de geschiedenis van globalisering en doet onderzoeksvaardigheden op. In het tweede en derde jaar bouw je deze kennis en vaardigheden verder uit en krijg je de kans om je te specialiseren in de oude en middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, economisch, sociale en demografische geschiedenis of politieke geschiedenis. Je rondt de opleiding af met een bachelorwerkstuk, waarvoor je onderzoek doet naar een zelfgekozen onderwerp.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Het eerste jaar doorloop je de hele geschiedenis: van de oudheid tot het heden, van kleine agrarische samenlevingen tot de postindustriële ‘global village’. Je leert deze kennis te koppelen aan de ontwikkelingen van nu, zoals actuele gebeurtenissen op religieus, politiek en sociaal vlak. Daarnaast werk je aan je academische vaardigheden. Je oefent bijvoorbeeld met wetenschappelijk schrijven.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar bouw je je kennis en vaardigheden uit het eerste jaar verder uit. Je volgt vakken zoals Historiografie, Gendergeschiedenis en Religiegeschiedenis. In het vak Onderzoekslaboratorium duik je het archief in en in het Themacollege voer je zelf onderzoek uit. Je kiest hiervoor zelf een thema, zoals nieuwsverspreiding in de vroegmoderne tijd of de invloed van politiek op sport.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken op te lossen. Dit doe je enerzijds door je te specialiseren met een themacollege en het bachelorwerkstuk. Anderzijds maak je een vertaalslag naar de praktijk in de minorruimte. Je kunt kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Hierdoor breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding Geschiedenis bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.