Studieprogramma Geschiedenis jaar 1

Studiejaar
1

Het eerste jaar doorloop je de hele geschiedenis: van de oudheid tot het heden, van kleine agrarische samenlevingen tot de postindustriële ‘global village’. Je leert deze kennis te verbinden aan de ontwikkelingen van nu, zoals actuele gebeurtenissen op religieus, politiek en sociaal vlak. Daarnaast werk je aan je academische vaardigheden. Je oefent bijvoorbeeld met schrijven op wetenschappelijk niveau.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
5 EC
  1. P1
  1. P1
  1. P1
5 EC
  1. P2
  1. P2
  1. P3
  1. P3
  1. P4

Ga jij een flinke uitdaging niet uit de weg en wil je alvast ervaren wat een vak van Geschiedenis inhoudt? Door middel van het Talentenprogramma Letteren kun je in de collegebank aanschuiven en een eerstejaarsvak volgen. Neem een kijkje bij het Talentenprogramma.