Studieprogramma Geschiedenis jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar bouw je je kennis en vaardigheden uit het eerste jaar verder uit. Je volgt vakken zoals Historiografie, Gendergeschiedenis en Religiegeschiedenis. In het vak Onderzoekslaboratorium duik je het archief in, en in het Themacollege voer je zelf onderzoek uit naar een thema naar keuze, zoals nieuwsverspreiding in de vroegmoderne tijd of de invloed van politiek op sport.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
  1. P1
Verdiepingspakket (Oude/Middeleeuwse geschiedenis; Politieke geschiedenis; Cultuurgeschiedenis of Economische, Sociale- en Demografische Geschiedenis)
15 EC
  1. P2
  2. P3
  3. P4
Themacollege I
10 EC
  1. P3
  2. P4