Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Elk studiejaar van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes, die worden afgesloten met tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 EC.

In het eerste jaar duik je in de klassieke archeologie, mythologie in tekst en beeld, oude geschiedenis en natuurlijk de talen en literaturen van de Grieken en Romeinen. In het tweede en derde jaar bouw je deze kennis verder uit en krijg je ook vakken over antieke filosofie, methoden van wetenschappelijk onderzoek en literatuurwetenschap. Je werkt bovendien aan je academische vaardigheden. Behalve colleges krijg je ook af en toe een excursie naar een opgraving of museum. Je krijgt daarnaast vrije ruimte om in te vullen met vakken die jouw speciale interesse hebben. Aan het einde van het derde jaar kun je zelfstandig onderzoek uitvoeren en schrijf je hierover een bachelorscriptie.

Verleden en heden in theorie en praktijk

In de bachelor houd je je voortdurend bezig met klassieke bronteksten en maak je daarvan vertalingen. Die bespreek je met je medestudenten, zodat je ook van elkaar kunt leren. Je blijft zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke teksten, zowel qua inhoud als qua vorm, en je leert ze taalkundig en literair analyseren. Naast de taal zul je kennismaken met de bijbehorende cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder de archeologie, omdat opgravingen ons veel kunnen leren over het verleden. Om die reden staan er ook excursies op het programma, plus de mogelijkheid tot een langere studiereis of buitenlandverblijf.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Om de Grieken en Romeinen goed te begrijpen, leer je in het eerste jaar hun talen te doorgronden. Je krijgt colleges over Griekse en Latijnse grammatica en je vertaalt oorspronkelijke teksten. Je bestudeert daarnaast de antieke mythologie, de geschiedenis en cultuur van de Grieken en Romeinen en de klassieke archeologie. Ook onderzoek je de literatuurgeschiedenis aan de hand van verschillende genres, zoals epische poëzie, lyriek en tragedie. Bovendien werk je aan je academische communicatieve vaardigheden.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar bouw je je kennis uit het eerste jaar verder uit. In het kernprogramma van het tweede studiejaar volg je vakken over Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, cultuurgeschiedenis en antieke wijsbegeerte. Daarnaast krijg je de ondersteunende vakken zoals Theorie, Methoden en Technieken met betrekking tot literatuur en cultuurvakken.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema’s breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur bestaat jaarlijks uit 60 EC (European Credits), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behaald hebben om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.