Dubbele bachelor Computing Science en Wiskunde

Een bijzondere uitdaging aan de Radboud Universiteit is een dubbele bacheloropleiding Computing Science & Wiskunde volgen in een gecombineerd programma, deels in het Nederlands. Een dubbele bachelor is bedoeld als uitdaging voor gemotiveerde studenten die de opleiding zonder noemenswaardige studievertraging in 3 jaar kunnen afronden. Met een extra inspanning van 25% behaal je twee bachelordiploma's.

Over dit studieprogramma

Omdat de opleiding Wiskunde Nederlands als voertaal heeft, wordt de dubbele bacheloropleiding Computing Science & Wiskunde gedeeltelijk in het Nederlands gegeven.

Het programma is samengesteld uit bestaande onderdelen van de standaard Computing Science en Wiskunde. De diploma's behaald na de dubbele bachelor zijn gelijk aan de standaarddiploma's. Deze diploma's geven toegang tot de masteropleidingen Wiskunde en Computing Science in Nederland.

De cursussen zijn zo opgebouwd dat, indien de student ze in volgorde volgt, er geen problemen ontstaan met de voorkennis. De vermindering van de studielast in het gecombineerde programma komt van:

  • Minoren gevuld met vakken uit de curricula van de andere opleiding.
  • Wiskundevakken uit het curriculum Informatica worden vervangen door vakken uit het wiskundecurriculum.
  • Elimineer overlappende cursussen.
  • Eén bachelorscriptie over een onderwerp dat beide disciplines omvat.

In de studiegids vind je het volledige studieprogramma van de dubbele bachelor Computing Science & Wiskunde.

Meer informatie

Heb je interesse in de dubbele bacheloropleiding Computing Science & Wiskunde? Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Als je besluit om de gecombineerde opleiding te doen, moet je je voor beide opleidingen inschrijven via Studielink.