Studieprogramma Communicatie- en Informatiewetenschappen jaar 1

Studiejaar
1

Je maakt in het eerste jaar kennis met alle vormen van communicatie: communicatie tussen (groepen) mensen en interculturele communicatie, communicatiemiddelen en -technieken en nieuwe media. Je volgt colleges over organisatiestructuren en marktmechanismen. Je werkt aan je academische vaardigheden en oefent met het analyseren en begrijpen van cultuurverschillen in communicatie. Je leert bijvoorbeeld hoe je (in verschillenden landen) een nieuw product lanceert of hoe je omgaat met een crisissituatie. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Totaal EC
60 EC

Ga jij een flinke uitdaging niet uit de weg en wil je alvast ervaren wat een vak van Communicatie- en Informatiewetenschappen inhoudt? Door middel van het Talentenprogramma Letteren kun je in de collegebank aanschuiven en een eerstejaarsvak volgen. Neem een kijkje bij het Talentenprogramma.