Studieprogramma Kunstgeschiedenis

Elk studiejaar van de bachelor Kunstgeschiedenis bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is onderverdeeld in twee periodes die worden afgesloten met tentamens en werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.


In het eerste jaar krijg je een totaaloverzicht van de oudheid tot het heden. Naast de beeldende kunsten is er ook aandacht voor toegepaste kunsten, architectuur, fotografie, en mode. Je gaat gelijk zelf aan de slag in het eerstejaarsseminar. Je doet onderzoek naar één specifiek medium of genre (prentkunst, landschap), en legt je je bevindingen vast in presentaties en een werkstuk. Het tweede jaar biedt verdieping en verbreding: je krijgt vakken over (Latijns-) Amerikaanse kunst, Aziatische architectuur en je gaat een week naar Florence. Naast een minor (bijvoorbeeld Cultureel Erfgoed en Publiek) ga je in je derde jaar op excursie naar Parijs en schrijf je je eindwerkstuk.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  In het eerste jaar bestudeer je Europese kunst van de oudheid, middeleeuwen, renaissance, barok en de moderne en hedendaagse tijd. Een aparte cursus is gericht op de architectuurgeschiedenis. Het eerstejaarsseminar is een interactieve cursus waarbij je hands-on onderwijs krijgt over één specifiek medium of genre. Je brengt al je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk in je eerstejaarswerkstuk. Ook ga je een week op studiereis naar Keulen.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  In het tweede jaar bouw je je kennis uit het eerste jaar verder uit. Je verbreedt je perspectief met specifieke kunsthistorische onderwerpen zoals American Art, of Art and Resistance in Latin America, of Asian Architecture, en je verdiept je in Perspectives on Photography. Esthetica en Perspectieven en paradigma's zorgen voor een methodische en theoretische basis. Ook ga je uiteraard weer op excursie, ditmaal naar Florence en Siena.

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat op excursie naar Parijs en je schrijft het afsluitende bachelor werkstuk. Daarnaast ga je jouw kennis en vaardigheden inzetten om te helpen actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en hoe je cultureel erfgoed onder de aandacht brengt van het grote publiek. Met je keuze voor een van deze thema’s breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt. De minor biedt ook mogelijkheden voor een individuele invulling, in de vorm van een verblijf in het buitenland, of een stage.

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
45
De opleiding Kunstgeschiedenis bestaat jaarlijks uit 60 ECTS (European Credit Transfer System), ofwel 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 45 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 45 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.