Studieprogramma Kunstgeschiedenis jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar bestudeer je Europese kunst van de oudheid, middeleeuwen, renaissance, barok en de moderne en hedendaagse tijd. Een aparte cursus is gericht op de architectuurgeschiedenis. Het eerstejaarsseminar is een interactieve cursus waarbij je hands-on onderwijs krijgt over één specifiek medium of genre. Je brengt al je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk in je eerstejaarswerkstuk. Ook ga je een week op studiereis naar Keulen.

Totaal EC
60 EC

Ga jij een flinke uitdaging niet uit de weg en wil je alvast ervaren wat een vak van Kunstgeschiedenis inhoudt? Door middel van het Talentenprogramma Letteren kun je in de collegebank aanschuiven en een eerstejaarsvak volgen. Neem een kijkje bij het Talentenprogramma.