Studieprogramma Kunstgeschiedenis jaar 2

Studiejaar
2

In het tweede jaar bouw je je kennis uit het eerste jaar verder uit. Je verbreedt je perspectief met specifieke kunsthistorische onderwerpen zoals American Art, of Art and Resistance in Latin America, of Asian Architecture, en je verdiept je in Perspectives on Photography. Esthetica en Perspectieven en paradigma's zorgen voor een methodische en theoretische basis. Ook ga je uiteraard weer op excursie, ditmaal naar Florence en Siena.

Totaal EC
60 EC