Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma

De bachelorstudie Molecular Life Sciences duurt drie jaar en bereidt je voor op een tweejarige masteropleiding in Moleculaire Wetenschappen of Medische Biologie. In het eerste jaar wordt de moleculaire basis gelegd, waarna je je kennis op het gebied van de biomedische wetenschappen kunt vergroten en verbreden. Na het eerste anderhalf jaar mag je je eigen vakken kiezen. Na het behalen van de studie ontvang je een bachelordiploma en mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen. 

Structuur van een studieweek

Als student Molecular Life Sciences heb je een voltijdse studieweek van 40 uur, waarin verschillende onderwijsmethoden gebruikt worden. De meeste vakken bestaan uit zowel hoor- als werkcolleges, die ongeveer 40% van je studietijd in beslag nemen. Werkgroepen bestaan uit ongeveer 20 studenten. Je besteed ook ongeveer een kwart van je tijd aan praktijkonderwijs, wat onder andere computerpractica zijn. Practica worden individueel, in tweetallen of in groepsverband als onderdeel van een project gedaan, waarbij je samenwerkt met je studiegenoten. De practica lopen gelijk met de onderwerpen van de colleges. Daarnaast wordt je verwacht om ongeveer een kwart van je studieweek zelfstandig te studeren. 

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Tijdens het eerste jaar van de bachelor Molecular Life Sciences bestudeer je biologische en scheikundige processen vanuit een moleculair perspectief, door een combinatie van moleculaire en (medisch) biologische vakken te volgen. Je kan bijvoorbeeld moleculen analyseren door te leren over infrarood, UV en NMR spectroscopietechnieken. Of je bestudeert hoe een lever in staat is om alcohol uit het lichaam te scheiden. Om dit te kunnen doen, zul je een wiskundige en natuurkundige basis moeten opbouwen. Daarom volg je in het eerste jaar uitdagende vakken in de natuurkunde en de wiskunde.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1
 • Jaarprogramma jaar 2

  Vanaf het tweede jaar ligt de focus meer op biomedisch onderzoek. Kennis van alle vakgebieden van scheikunde wordt uitgebreid en de relevante natuur- en wiskundige achtergrond wordt uitgebreid. In het tweede semester van het tweede jaar, begin je aan de specialisatiefase. Hierin stel je je eigen studieprogramma samen. Je kan kiezen om te specialiseren in een medisch-biologische richting of in een biochemische richting. 

  Bekijk jaarprogramma jaar 2
 • Jaarprogramma jaar 3

  De specialisatiefase gaat door in het derde jaar. Het eerste semester van het derde jaar is aangewezen als het minor- en uitwisselingssemester van de faculteit. Je kunt vakken kiezen variërend van genomics, neurobiology, organic chemistry, pharmacochemistry, nanobiotechnology, biophysical chemistry, sustainable chemistry. 

  Bekijk jaarprogramma jaar 3

Deze opleiding heeft een bindend studieadvies

Minimum ECTS
39
Deze opleiding bestaat jaarlijks uit 60 EC (European Credits), ook studiepunten genoemd. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 39 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 39 EC komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Je studieadviseur of mentor bespreekt met jou regelmatig je studieresultaten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Studeren in het buitenland

Tijdens je bachelor heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.
Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je bachelor? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.

Minor

In het derde jaar van de bachelor heb je de mogelijkheid om een minor te doen, een samenhangend pakket van keuzevakken van 15-30 EC waarmee je je kennis kunt verbreden of je kunt voorbereiden op een bepaalde masteropleiding. Door een minor te volgen, vul je op een gestructureerde manier de keuzeruimte in je programma in. Dat kan binnen het vakgebied van je bachelor zijn, maar ook daarbuiten. Zoals natuurkunde, informatica of filosofie, of de educatieve minor waarmee je een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid voor het middelbare onderwijs kunt behalen.

Je kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde minoren, of je kunt je eigen minor samenstellen door keuzevakken te kiezen. Kijk in de minorgids voor welke vooraf vastgestelde minoren je als student Molecular Life Sciences kunt volgen.

Samen studeren met Science en Chemistry studenten

De opleidingen Molecular Life Sciences, Chemistry en Science hebben een gemeenschappelijke basis en zijn daarom samengebracht in één cluster. Tijdens de eerste drie periodes van het eerste jaar volg je de meeste vakken samen met studenten Scheikunde en Science. Hierdoor kun je tijdens je eerste jaar of na succesvolle afronding eenvoudig overstappen van Molecular Life Sciences naar de opleiding Scheikunde of Science. Je hoeft geen tijd te verliezen, dus dit is een handige optie als je nog niet zeker weet welke opleiding je wilt volgen. Internationale studenten mogen alleen switchen van Molecular Life Sciences naar Chemistry.