Notarieel Recht in deeltijd

Notarieel Recht in deeltijd

Ben je in het bezit van een universitair diploma of een juridisch hbo-diploma, heb je interesse in het notariaat en wil je meer kansen op de arbeidsmarkt? Met deze unieke deeltijdopleiding kun je in (ruim) vijf jaar het masterdiploma Notarieel recht behalen. Tijdens de opleiding Notarieel recht verdiep je je met name in het familievermogensrecht, het (register)goederenrecht en het ondernemingsrecht.

Is de opleiding iets voor jou?

Heb je de ambitie en motivatie om verder te studeren en kun je daar - eventueel naast een baan - voldoende tijd voor vrijmaken? Dan is deze deeltijdopleiding Notarieel recht een uitstekend programma om je (verder) te verdiepen in het privaat- en fiscaal recht. De opleiding is bedoeld voor studenten met een afgeronde wo-opleiding (master of doctoraal) of juridische hbo-opleiding, en met interesse voor het notariaat. Uitgangspunt is dat je qua vooropleiding en/of niveau voldoende toegerust bent om de juridische hoofdvakken in het tweede en derde bachelorjaar te volgen en vrijgesteld kunt worden van een aantal eerstejaarsvakken. Het deeltijdprogramma is zo opgezet dat het goed studeerbaar en haalbaar is voor wie de studie wil combineren met een baan.

Let op: De verkorte deeltijdopleiding Notarieel recht kent een toelatingsprocedure. Voor meer informatie en vragen over de opleiding kun je contact opnemen met studieadviseur Merlijn Sutmuller (merlijn.sutmuller [at] ru.nl (merlijn[dot]sutmuller[at]ru[dot]nl)).

De masteropleiding Notarieel recht kent civiel effect. Na afronding van de opleiding ben je 'meester in de rechten' (Master of Laws) en kun je gaan werken op bijvoorbeeld een notariskantoor. Naast het beroep van (kandidaat) notaris heb je nog meer mogelijkheden. Je kunt met deze opleiding ook goed terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht of in de belastingadviespraktijk. De opleiding Notarieel recht is bovendien heel geschikt voor het beroep van estate planner.

Studieprogramma

Je begint de deeltijdopleiding met drie zogenaamde 'voorsorteervakken': de eerstejaarsvakken Inleiding in de rechtswetenschap (9 EC), Inleiding internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC). Deze vakken volg je via contractonderwijs.

Daarna volg je het bachelorprogramma. Voor de deeltijdstudie Notarieel recht is hiervoor geen cyclus opgesteld, omdat een deel van het onderwijs overdag plaatsvindt. Je bepaalt dus zelf per semester welke vakken je volgt.

De vakken van de verkorte deeltijdopleiding Notarieel recht worden deels in de avonduren aangeboden; de vakken die niet overlappen met de studie Rechtsgeleerdheid worden alleen overdag aangeboden. De hoorcolleges voor deeltijdstudenten worden zoveel mogelijk als weblecture (videocollege) aangeboden.

Volg je het studieprogramma in drie jaar, dan bedraagt de studielast ongeveer 20-25 uur per week. Dit is inclusief de hoor- en werkcolleges, de voorbereiding op de werkcolleges en de voorbereiding op het tentamen. Wil je het bachelorprogramma in drie jaar afronden, zorg dan dat je ongeveer 42 EC (studiepunten) per collegejaar behaalt.

Onderstaande vakken behoren tot de verplichte vakken van het deeltijdprogramma Notarieel recht:

Studieprogramma bachelor 
Vak/EC

 • Burgerlijk recht I - 11
 • Burgerlijk recht II - 10
 • Notarieel Ondernemingsrecht I (inclusief essay) - 10
 • Burgerlijk procesrecht - 5
 • Personen en familierecht - 6
 • Rechtssociologie of Rechtsfilosofie of Criminologie - 5
 • Historische ontwikkeling van het Privaatrecht - 6
 • Economie en Jaarrekening - 4
 • Erf- en Relatievermogensrecht I - 8
 • Schenk- erf- en overdrachtsbelasting I - 6
 • Internationaal Privaatrecht Notarieel recht - 6
 • Inleiding Belastingrecht (inclusief essay) - 6
 • Inkomsten- en vennootschapsbelasting - 6
 • Notariële beroepsethiek en regelgeving - 4
 • Bestuursrecht  - 6
 • Ethiek voor juristen - 2
 • Straf(proces)recht I - 8
 • Straf(proces)recht II - 5
 • Bachelorscriptie - 13
  (Je schrijft de bachelorscriptie binnen één van de hoofdvakken.)

Meer informatie over de verschillende vakken en de richtlijnen waar de bachelorscriptie van deeltijdstudenten aan moet voldoen vind je in de online Studiegids.

Master

Nadat je je bachelordiploma Notarieel recht hebt behaald, word je toegelaten tot de master Notarieel recht. De hoorcolleges in de masterfase worden daar waar mogelijk als weblecture aangeboden voor deeltijdstudenten. Zijn er geen weblectures beschikbaar, dan volg je de colleges overdag met de reguliere voltijdse studenten. Je kunt ervoor kiezen de master in één jaar (voltijd) of in twee jaar af te ronden. Let op: wanneer je de master over twee jaar verspreidt, betaal je wel twee jaar collegegeld.

Studieprogramma master

Vak / EC

 • Relatievermogensrecht II - 7
 • Erfrecht II - 7
 • Integratievak Estate planning - 10
 • Notarieel Ondernemingsrecht II - 10
 • Capita Selecta notarieel registergoederenrecht - 7
 • Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting II - 5
 • Masterscriptie - 14

Toelating en aanmelden

Voor 2023 - 2024 zijn de aanmeldingen gesloten.

Tijdspad verkorte deeltijdopleiding 

Om je een helder beeld te geven van het tijdspad van informatiebijeenkomst tot aan start opleiding, zie je hieronder welke stappen je kunt ondernemen om te beginnen met de verkorte deeltijdopleiding. 

Stap 1: Bezoek de informatiebijeenkomst 

Twee keer per jaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De studieadviseur gaat dan nader in op het studieprogramma in deeltijd, de toelatingsprocedure en andere praktische zaken. De informatiebijeenkomst vindt plaats op een donderdagavond in mei en oktober.

Meld je hier aan voor de informatiebijeenkomst. 

Stap 2: Meld je aan voor de toelatingsprocedure 

Na het volgen van de informatie bijeenkomst kun je je aanmelden voor de toelatingsprocedure door je in te schrijven in Studielink voor deeltijdopleiding. Dit doe je door een hogerejaarsverzoek in te dienen.  Hier kun je de benodigde stukken (kopie diploma’s, cijferlijst, motivatiebrief en cv) uploaden.  
Na een positief advies van de toelatingscommissie, word je voorwaardelijk toegelaten. 

Stap 3: Voorwaardelijk toegelaten? Je meldt je aan voor de drie voorsorteervakken 

Nadat je voorwaardelijk bent toegelaten tot de verkorte deeltijdopleiding start in juli en augustus de inschrijving voor de drie voorsorteervakken (Inleiding tot de rechtswetenschapenInleiding Internationaal recht en Inleiding Europees recht). De inschrijving voor deze drie vakken loopt via hetcontractonderwijs 

Stap 4: Start voorsorteervakken 

In september starten de colleges vanInleiding tot de rechtswetenschap. Het vakInleiding tot de rechtswetenschapkent per week één videocollege en één avondwerkgroep. In oktober starten de colleges vanInleiding Internationaal recht.Dit vak bestaat uit twee videocolleges per week. In november vinden er naast de videocolleges ook twee werkgroepen plaats. Vanaf februari startInleiding Europees recht.Ook dit vak kent per week twee videocolleges en één avondwerkgroep . De vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. 

Stap 5: Voorsorteervakken behaald? Start bachelorfase 

Nadat je de drie voorsorteervakken hebt behaald, start je in september met de driejarige bachelor Notarieel recht. Nadat je het bachelordiploma hebt behaald, ben je toelaatbaar tot de master Notarieel recht. Wanneer je de drie voorsorteervakken niet binnen één collegejaar hebt behaald, bespreek de verschillende opties met de studieadviseur. 

Studiekosten

De drie inleidende voorsoorteervakken, Inleiding tot de rechtswetenschap (9 EC), Inleiding Internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC), worden via contractonderwijs gevolgd. De kosten bedragen €135,- per EC (dus in totaal €2565,- voor deze vakken)*.

Het collegegeld voor de bacheloropleiding in deeltijd bedraagt €4646,- euro per collegejaar. Voor de master in deeltijd bedraagt het collegegeld €6859,- per collegejaar*.

Het bedrag voor de bachelor- en masteropleiding is veel lager dan het gebruikelijke instellingscollegegeld (dat bedraagt namelijk €9292,- voor de bachelor en €13718,- voor de master*). De Radboud Universiteit heeft dit bedrag speciaal voor deze deeltijdopleiding aanzienlijk verlaagd.

Naast het cursus- en collegegeld dient u rekening te houden met ongeveer €300,- per collegejaar aan kosten voor studieboeken en syllabi.

*Prijspeil 2023-2024

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag over de deeltijdstudie Notarieel recht? Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Of heb je een andere vraag? Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met Merlijn Sutmuller, studieadviseur voor de deeltijdopleiding, via merlijn.sutmuller [at] ru.nl (merlijn[dot]sutmuller[at]ru[dot]nl). Op vrijdag houdt mw. Sutmuller een telefonisch spreekuur.