Eva (alumna)

Student PWPO
Je leert de waaromvraag te stellen en te beantwoorden.
Naam
Eva Elbertse
Opleiding
Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs

Alumna Eva Elbertse volgde de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. 

Tweedejaars student Eva Elbertse vindt dat de bacheloropleiding Pedagogische
Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen naadloos aansluit bij haar ambities. Toen ze klaar was met het vwo wist ze: ik wil leerkracht worden, maar ik wil ook een universitaire studie volgen. De start van de opleiding PWPO, een universitaire opleiding tot leerkracht, kwam voor haar dan ook als geroepen. 'Toen ik over deze opleiding hoorde, heb ik me meteen aangemeld.'

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs, die sinds september 2017 bestaat, is de enige universitaire opleiding tot leerkracht waarbij geen hogeschool is betrokken.In deze universitaire opleiding halen studenten in drie jaar hun lesbevoegdheid en de bachelor Pedagogische Wetenschappen. De studenten lopen een dag per week stage op reguliere basisscholen; in het eerste studiejaar in de middenbouw, in het twee jaar in de bovenbouw en in het laatste jaar een half jaar in groep 1-2 en een half jaar in een groep naar keuze, afhankelijk van het onderwerp van de scriptie. Daarnaast is er elk studiejaar een stageweek.

Als je zo’n spiksplinternieuwe opleiding gaat volgen, zou je verwachten dat je als student met verschillende kinderziektes te maken krijgt, maar Eva ervaart het alleen maar als een voordeel dat de opleiding nog niet in beton is gegoten. 'Ik vind dat fijn, omdat we als studenten nauw worden betrokken bij de opleiding en veel ruimte krijgen om wensen kenbaar te maken, mee te denken en te reflecteren op de opleiding. Er wordt regelmatig gevraagd wat er naar onze mening aan de opleiding kan worden verbeterd en er wordt echt iets gedaan met de feedback van studenten. We hebben dus inspraak en dat vind ik heel goed.'

Wil je meer lezen over Eva's ervaringen? Lees het hele artikel hier (pdf, 47 kB).

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.