Studieprogramma PWPO jaar 1

Studiejaar
1

De basis

Je maakt kennis met wetenschappelijk onderzoek en daaruit volgende inzichten en vragen rondom onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Je leert o.a. meer over directe instructie, klassenmanagement, handschrift en technisch lezen. Alles wat je leert breng je tijdens je eerste stage direct in de praktijk.

Over dit studieprogramma

Bij PWPO leren we je hoe je lesgeeft in het basisonderwijs aan de hand van wetenschappelijke inzichten. Theorie en praktijk gaan in deze opleiding hand in hand.

Universiteit

In het eerste studiejaar maak je kennis met de verschillende disciplines waar je binnen de bachelor mee in aanraking komt middels de inleidende colleges over het basisonderwijs, pedagogiek, onderwijswetenschappen, orthopedagogiek en wetenschappelijk onderzoek. Ook verdiep je je in de typische of gemiddelde ontwikkeling van kinderen. Hoe ontwikkelt de taal van kinderen? En hoe zit het met de morele ontwikkeling? Naast algemene theorie uit de verschillende disciplines en de ontwikkeling van kinderen maken we ook direct een eerste vertaling van theorie naar praktijk. Je bespreekt met je docenten belangrijke wetenschappelijke inzichten en oefent samen in het vertalen van deze inzichten naar de lessen die je geeft op je stage. Een zeer centrale rol in jaar 1 is weggelegd voor de Expliciete Directe Instructie (EDI). Wetenschappelijk bewijs laat zien dat veel elementen uit deze methodiek zeer effectief kunnen zijn. Naast deze algemene methodiek leer je meer over hoe je kinderen leert (technisch) lezen en hoe je je eigen handschrift maar ook dat van kinderen kunt verbeteren. Tot slot leer je alles over pedagogisch handelen en klassenmanagement. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor rust, orde en overzicht in de klas? Hoe voorkom ik ordeverstorend gedrag en hoe stimuleer ik groepsvorming? En hoe betrek je kinderen bij de les? Tot slot leer je op een universiteit natuurlijk ook hoe je wetenschappelijk onderzoek goed kan lezen en gebruiken, maar ook hoe je zelf onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en opschrijven.

Praktijk

In het eerste studiejaar loop je vanaf november 1 dag per week stage in groep 3, 4 of 5. Gedurende het jaar loop je ook twee keer een hele week stage. In de eerste week van het studiejaar zal de stagecoördinator je vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst wordt een stageplaats voor je gezocht. Je hoeft dus nooit zelf een stageplaats te zoeken. De stages zijn zoveel mogelijk in de regio van Nijmegen (uitgangspunt is maximaal 75 minuten reizen vanaf Nijmegen Centraal). We maken die keuze omdat het van belang is dat we met de scholen een intensieve regionale samenwerking aangaan om zo te zorgen voor een optimale stageplaats. Daarnaast maakt dit het mogelijk om docenten ook meermaals langs te kunnen laten komen om je in de praktijk aan de slag te zien. We proberen in jaar 1 altijd minimaal twee studenten op dezelfde stageschool te plaatsen. Zo heb je een soort stagemaatje die jouw opleiding en stageplek ook goed kent en met wie je kunt overleggen en samenwerkingen. Soms kom je op je stageplek natuurlijk ook studenten uit andere jaren tegen. Op de stageplaats word je begeleid door de leerkracht van de stageschool, maar natuurlijk ook door een docent van de universiteit. De docent en je stageleerkracht hebben aan het begin en einde van de stage telefonisch contact en de docent komt twee keer langs op stage om je lessen te observeren en na te bespreken. Deze docent is gedurende het gehele studiejaar ook je mentor. Je bespreekt met je mentor hoe de studie je bevalt en hoe het studeren gaat en kunt altijd bij hem/haar terecht als dat nodig is. Naast de stageleerkracht en je docent werken we ook samen met universitaire schoolopleiders. Zij zullen je waar mogelijk ook nog van extra ondersteuning voorzien.

Totaal EC
60 EC
Stages
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  2. P2
  3. P3
  4. P4