Studieprogramma PWPO jaar 2

Studiejaar
2

Verdieping

Je verdiept je verder in wetenschappelijk onderzoek en verbindt dat weer aan het het lerarenvak. Je vergroot je didactische en pedagogische vaardigheden. Denk aan het aanleren van spelling, rekenen en het inzetten  van onderzoekend leren bij bijvoorbeeld geschiedenis. Tijdens de stage in de bovenbouw ga je hiermee direct aan de slag.

Over dit studieprogramma

Universiteit

In het tweede studiejaar breid je je algemene kennis uit met kennis over de motorische ontwikkeling van kinderen maar ook met de meer a-typische of niet gemiddelde ontwikkeling van kinderen. Wat voor leerproblemen of sociale problemen kan ik als leerkracht tegenkomen? En wat kun je eraan doen? Naast deze algemene kennis verfijn je je lessen volgens de Expliciete Directe Instructie (EDI), ga je aan de slag met onderzoekend leren en isoleer je bepaalde leerkrachtvaardigheden zoals gesprekvoering, testafname en observatie in de cursus Beroepsvaardigheden basis. Je zoomt weer in op enkele specifieke vakken uit het basisonderwijs bij de leerkrachtspecifieke cursussen. Spelling, OJW (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), taal (begrijpend lezen, woordenschat en stellen) en rekenen en wiskunde passeren de revue in jaar 2. Wederom bespreek je met je docenten belangrijke wetenschappelijke inzichten en oefent samen in het vertalen van deze inzichten naar de lessen die je geeft op je stage. In Capita Selecta Onderwijs maak je kennis met thema’s zoals pesten, creativiteit en de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Tot slot verdiep je je kennis en verfijn je je vaardigheden op het gebied van onderzoek middels psychometrie en besliskunde, academische vaardigen en analyse 3.

Praktijk

In het tweede studiejaar loop je direct vanaf de start van het studiejaar 1 dag per week stage in groep 6, 7 of 8. Gedurende het jaar loop je ook twee keer een hele week stage. Aan het einde van je tweede studiejaar zal de stagecoördinator je vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst wordt een stageplaats voor je gezocht. Je hoeft dus nooit zelf een stageplaats te zoeken. De stages zijn zoveel mogelijk in de regio van Nijmegen (uitgangspunt is maximaal 75 minuten reizen vanaf Nijmegen Centraal). We maken die keuze omdat het van belang is dat we met de scholen een intensieve regionale samenwerking aangaan om zo te zorgen voor een optimale stageplaats. Daarnaast maakt dit het mogelijk om docenten ook meermaals langs te kunnen laten komen om je in de praktijk aan de slag te zien. Op de stageplaats word je begeleid door de leerkracht van de stageschool, maar natuurlijk ook door een docent van de universiteit. De docent en je stageleerkracht hebben aan het begin en einde van de stage telefonisch contact en de docent komt twee keer langs op stage om je lessen te observeren en na te bespreken. Deze docent is gedurende het gehele studiejaar ook je mentor. Je bespreekt met je mentor hoe de studie je bevalt en hoe het studeren gaat en kunt altijd bij hem/haar terecht als dat nodig is. Naast de stageleerkracht en je docent werken we ook samen met universitaire schoolopleiders. Zij zullen je waar mogelijk ook nog van extra ondersteuning voorzien.

Totaal EC
60 EC

Vrije ruimte

Binnen het PWPO programma heb je vanaf het B2 jaar de mogelijkheid om ''Analyse 3'' uit het vaste curriculum te wisselen voor universitaire cursussen van een andere opleiding. Dit noemen we vrije ruimte.

Stages
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  2. P2
  3. P3
  4. P4